Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Chứng khoán Hợp đồng dịch vụ uỷ thác quản lí quỹ đầu tư chứng khoán
  • Thứ sáu, 26/08/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 545 Lượt xem

Hợp đồng dịch vụ uỷ thác quản lí quỹ đầu tư chứng khoán

Để giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn về Hợp đồng dịch vụ uỷ thác quản lí quỹ đầu tư chứng khoán, chúng tôi thực hiện bài viết này.

Nội dung Hợp đồng dịch vụ uỷ thác quản lí quỹ đầu tư chứng khoán

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công việc đặc thù được công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo yêu cầu và sự uỷ thác của các nhà đầu tư. Để có căn cứ pháp lý cho việc thực hiện nghiệp vụ này và được nhận tiền phí dịch vụ, công ti quản lí quỹ phải kí kết hợp đồng bằng văn bản với các nhà đầu tư, gọi là hợp đồng dịch vụ uỷ thác quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

Hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là sự thoả thuận bằng văn bản giữa công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán với khách hàng là nhóm các nhà đầu tư chứng khoán, theo đó công ty quản lý quỹ chấp nhận sự uỷ thác của khách hàng để tiến hành việc thành lập, quản lý và điều hành quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư và được nhận tiền phí dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

Thực tiễn giao dịch cho thấy hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thường được giao kết với các điều khoản chủ yếu sau đây: 

– Điều khoản về đối tượng hợp đồng. Do có bản chất là hợp đồng dịch vụ nên đối tượng của hợp đồng này chính là những công việc mà bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ. Các công việc chủ yếu mà bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện theo sự uỷ thác của các nhà đầu tư bao gồm: 

a. Tiến hành các thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư;

b. Trực tiếp quản lý và điều hành quỹ đầu tư chứng khoán vì quyền lợi của các nhà đầu tư; 

c. Trực tiếp phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro cho các nhà đầu tư theo tỉ lệ vốn góp của họ trong quỹ đầu tư chứng khoán, dựa trên kết quả hoạt động đầu tư của quỹ. Ngoài các công việc trên đây, trong hợp đồng có thể dự liệu về việc công ti quản lý quỹ thay mặt các nhà đầu tư trong việc kí hợp đồng giám sát với ngân hàng thương mại để thuê ngân hàng này giám sát quá trình hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 

– Điều khoản về mức phí dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Đây là điều khoản rất quan trọng đối với công ti quản lí quỹ vì nó đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ti sau khi đã hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Ngoài mức phí dịch vụ do khách hàng chi trả, các bên cũng có thể thoả thuận về một khoản tiền thưởng cho công ti quản lý quỹ trong trường hợp công ty này đã điều hành quỹ một cách hiệu quả và đem lại những khoản lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư. 

– Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Điều khoản này có nhiệm vụ xác định rõ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi bên tham gia hợp đồng, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán. 

Ngoài các điều khoản chủ yếu nêu trên, các bên có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác trong hợp đồng dịch vụ quản lí quỹ đầu tư chứng khoán, chẳng hạn như điều khoản về tiền thưởng, điều khoản về xử lý vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng… 

>>>>> Xem thêm: Chứng khoán là gì?

Quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Với tư cách là bên cung ứng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây: 

– Quyền yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp cho mình những thông tin, tài liệu, giấy tờ cần thiết cùng với nguồn vốn đầu tư để làm thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán. Việc ghi nhận quyền năng này nhằm đảm bảo cho công ti quản lý quỹ thực hiện tốt các công việc đã được các nhà đầu tư uỷ thác, trong đó có việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư. 

– Nghĩa vụ thực hiện các công việc theo sự uỷ thác của các nhà đầu tư trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Nghĩa vụ này bao gồm việc tiến hành các thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư; trực tiếp quản lý và điều hành quỹ theo các mục tiêu đầu tư đã thoả thuận trong hợp đồng; phân chia lỗ, lãi cho các nhà đầu tư theo tỉ lệ vốn góp trên cơ sở kết quả hoạt động đầu tư của quỹ; thay mặt các nhà đầu tư kí kết và thực hiện các cam kết trong hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát.

 – Quyền yêu cầu khách hàng là các nhà đầu tư trả phí dịch vụ quản lý quỹ đầu tư và các khoản tiền thưởng (nếu có) theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ. Trên nguyên tắc, quyền năng này hoàn toàn có thể được thực hiện bởi công ty quản lý quỹ mà không phụ thuộc vào kết quả hoạt động đầu tư của quỹ. Tuy nhiên, để công bằng hơn đối với các nhà đầu tư, các bên có thể thoả thuận rõ trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ về việc giảm mức phí dịch vụ hoặc giảm tiền thưởng trong trường hợp kết quả hoạt động đầu tư của quỹ không đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. 

Ngoài các quyền, nghĩa vụ cơ bản nêu trên do các bên thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán còn phải tuân thủ các nghĩa vụ chung do Luật chứng khoán quy định. Việc quy định các nghĩa vụ này là cơ sở pháp lí để các bên có liên quan dẫn chiếu đến khi cần thiết nhằm bổ sung và hỗ trợ cho các cam kết trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

->>> Tham khảo thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Thành lập công ty quản lý quỹ là những thủ tục pháp lí do pháp luật quy định để hình thành công ti quản lý quỹ. Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán phải được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động....

Quy trình thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại...

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán

Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cơ chế giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán như thế nào? Bài viết sẽ có những chia sẻ giúp Quý độc giả làm...

Khái niệm, đặc điểm tranh chấp, giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về : Khái niệm, đặc điểm tranh chấp, giải quyết tranh chấp về chứng khoán và thị trường chứng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi