Ông Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi là Giám Đốc Điều Hành của Công ty Hoàng Phi - chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, Ông Phi đã có 14 năm kinh nghiệm tư vấn cho Doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn chuyển giao công nghê; Tư vấn Sở hữu Trí tuệ; Giải quyết tranh chấp; Bảo hiểm và ngân hàng...

Bà Đỗ Thị Bích

Bà Bích hiện đang là Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Hoàng Phi - Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh mảng Sở hữu trí tuệ của Công ty. Trong 5 năm qua, Bà Bích đã tư vấn và đại diện cho hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, trong đó có rất nhiều khách hàng lớn và uy tín....

Bà Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn....

Chuyên Viên Pháp Lý Bùi Thị Thoan

Bà Thoan là chuyên viên pháp lý cao cấp thuộc phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Hoàng Phi. Bà Thoan chịu trách nhiệm liên quan đến đăng ký các đội tượng sở hữu trí tuệ bao gồm: Đăng ký nhãn hiệu; Đăng ký Logo; Đăng ký bản quyền tác giả; đăng ký sáng chế; đăng ký kiểu dáng công nghiệp...vv...

Chuyên Viên Pháp Lý Nguyễn Thu Trang

Bà Trang phụ trách mảng Tư vấn Sở hữu trí tuệ của công ty Hoàng Phi, bà Trang đã có 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan tác giả...vv. Trong thời gian qua, bà Trang đã tư vấn và đại diện cho 1000+ khách hàng đăng ký xác lập quyền cho các đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả tại Việt Nam...

Chuyên Viên Pháp Lý Phạm Thị Phương

Bà Thoan là chuyên viên mảng Sở hữu công nghiệp thuộc phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Hoàng Phi. Bà Thoan chịu trách nhiệm liên quan đến đăng ký các đội tượng sở hữu trí tuệ bao gồm: Đăng ký bản quyền tác giả; đăng ký sáng chế; đăng ký kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký chỉ dẫn địa lý, giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và sở hữu công nghiệp....

Bà Ngô Linh Trang

Bà Bích hiện đang là Trưởng phòng Giấy phép Doanh nghiệp Công ty Hoàng Phi - Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh mảng Dịch vụ giấy phép công ty. Trong 6 năm qua, Bà Trang đã tư vấn và đại diện cho hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước trong việc tư vấn đăng ký các loại giấy phép con của Doanh nghiệp....

Bà Đinh Bích Lộc

Bà Lộc thuộc phòng Giấy phép Doanh nghiệp của Công ty Hoàng Phi và chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề liên quan đến Giấy phép cho Doanh nghiệp. Bà Lộc đã có 4 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy phép như: Giấy phép website; Đăng ký mã vạch, khuyến mại, quảng cáo và Công bố mỹ phẩm...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi