Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Điều kiện Thành Lập Công Ty Giới Thiệu Việc Làm?

Điều kiện Thành Lập Công Ty Giới Thiệu Việc Làm?

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Giới Thiệu Việc Làm là gì? Quy trình Thành lập Công ty có khó không? Thời gian thành lập bao lâu? Hãy Gọi ngay: 0981378999 để được chúng tôi tư vấn miễn phí.

Việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Và có cầu, ắt sẽ có cung, các công ty môi giới, giới thiệu việc làm ra đời để giúp người lao động có thể tìm kiếm việc làm phù hợp.

Để có thể hoạt động một cách hợp pháp thì các công ty giới thiệu cần lưu ý điều kiện thành lập công ty giới thiệu việc làm như sau:

Cơ sở pháp lý thành lập công ty giới thiệu việc làm

– Luật doanh nghiệp 2020

– Luật việc làm 2013

– Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Ngành nghề giới thiệu việc làm và hoạt động của các công ty giới thiệu việc làm

Điều 36 Luật Việc làm năm quy định:

Điều 36. Dịch vụ việc làm

1. Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.

2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.”

Như vậy giới thiệu việc làm chỉ là một trong số các hoạt động dịch vụ việc làm. Công ty giới thiệu việc làm hay doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có thể thực hiện các công việc sau đây:

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

– Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

– Phân tích và dự báo thị trường lao động.

– Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Điều kiện thành lập công ty giới thiêu việc làm như thế nào?

Công ty giới thiệu việc làm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau theo Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

” 1. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

c) Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.”

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP;

– 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP;

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP;

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đi tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài;

Các văn bản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyn dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Các văn bản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty giới thiệu việc làm như thế nào?

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

– Điều lệ doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên/ cổ đông;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân của cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn, chủ thể được ủy quyền quản lý phần vốn góp như: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản ủy quyền,…

Công ty giới thiệu việc làm cần phải đăng ký các ngành nghề có liên quan đến dịch vụ việc làm như:

7810 – Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm . Chi tiết: Tư vấn việc làm ; Hoạt động dịch vụ việc làm

7820 – Cung ứng lao động tạm thời

7830 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và làm các thủ tục về dấu, chữ ký số, kê khai thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng,…

Bước 3: Ký quỹ

Một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Do đó, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục ký quỹ để được cấp cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định.

– Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ).

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp quy định của pháp luật.

– Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo mẫu sau đây:

Mẫu số 03/PLII

TÊN NGÂN HÀNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……..

………., ngày … tháng … năm ..……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Căn cứ Nghị định số …/…./NĐ-CP ngày….tháng … năm….của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm như sau:……………………………………………..

Số tiền ký quỹ: ………………………………………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản ký quỹ: ………………………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày ký quỹ: …………………………………………………………………………………………………………

Số hợp đồng ký quỹ: ……………………………….. ngày ……………………………………………………

Được hưởng lãi suất: …………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ.

Bước 4: Làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Để chứng minh người đại diện theo pháp luật không thuộc một trong các trường hợp: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp hoặc ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp nơi thường trú.

Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đi tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài. Văn bản bằng tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Bước 5: Xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Sau khi đã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên đây chúng tôi đã hướng dẫm, Quý vị thực hiện gửi tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ khách hàng thành lập công ty trọn gói với thời gian ngắn nhất từ 3-5 ngày làm việc.

Luật Hoàng Phi là hãng luật chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty giới thiệu việc làm hoặc có thắc mắc , vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và tận tình nhất.

SĐT : 0981.378.999 ( Mr. Nam) , 0981.150.868 ( Mrs. Hương)

Email : lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT