Điều động là gì?

Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Chúng ta thường nghe qua các thuật ngữ như điều động, luân chuyển,…cán bộ, công chức tuy nhiên còn khá nhiều người vẫn chưa hiểu rõ và nắm bắt được Điều động là gì? khi nào sẽ thực hiện điều động cán bộ, công chức.

Chính vì vậy, trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc các thông tin cần thiết liên quan đến điều động là gì?

Điều động là gì?

Từ điển tiếng Việt giải thích “điều động” là động từ chỉ người, cấp có thẩm quyền cử, đưa người hoặc phương tiện đến nơi nào đó nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc.

Vậy theo quy định của pháp luật điều động là gì?

Khoản 10 Điều 7 Luật cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) giải thích về điều động như sau: “ Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.”

Quy định về Điều động cán bộ

Theo quy định của pháp luật thì cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ bao gồm cán bộ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong quá trình công tác của cán bộ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện điều động cán bộ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trong đó, Điều động cán bộ được quy định Khoản 2 Điều 3 Quyết định 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ như sau:

“ Điều động cán bộ là việc phân công, bố trí, chuyển đổi vị trí công tác có thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị (không phân biệt giữ chức vụ hoặc không giữ chức vụ) theo quy định của Đảng và Nhà nước, theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu công tác của cơ quan có thẩm quyền.”

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Việc điều động cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định về Điều động công chức

Điều 50 Luật cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) quy định:

“ 1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.”

Theo đó, điều động công chức được hướng dẫn cụ thể tại Điều 26 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và mục 1 chương III Quyết định 328/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

– Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

– Không thực hiện điều động công chức trong các trường hợp sau:

a) Đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

b) Đang bị bệnh hiểm nghèo hoặc đi học;

c) Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi (trừ trường hợp công chức có nguyện vọng điều động).

Công chức nam phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cũng được áp dụng như công chức nữ quy định tại Điểm này.

– Về Thẩm quyền điều động công chức:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

– Về Trình tự, thủ tục điều động công chức:

a) Căn cứ quy hoạch, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức xây dựng kế hoạch, biện pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện;

b) Lập danh sách công chức cần điều động;

c) Biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng trường hợp;

d) Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện trình tự, thủ tục điều động như trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự nơi khác quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động

+ Khi công chức được điều động sang vị trí công tác mới, việc bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức mới (nếu có thay đổi) và việc xếp lương được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo được điều động thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động; trường hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp trong thời gian 06 tháng.

Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp quản lý công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Điều động là gì? Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vẫn về nội dung quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ...

Giảm biên chế là gì?

Mặc dù biên chế thường được xem là “bảo đảm” cho cán bộ, công chức, viên chức có việc làm đến khi nghỉ hưu với các chế độ lương, phụ cấp ổn định nhưng vẫn có trường hợp bị tinh giản biên chế - đưa ra khỏi biên...

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không?

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không? Khi có những thắc mắc trên, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng...

Bảng lương giáo viên mầm non 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Bảng lương giáo viên mầm non 2022 như thế...

Bộ đội là công chức hay viên chức?

Bộ đội là công chức hay viên chức? Để giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị theo dõi...

Giảng viên là công chức hay viên chức?

Giảng viên là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao...

Giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức?

Giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những thông tin chúng tôi chia sẻ trong bài viết này...

Kiểm lâm là công chức hay viên chức?

Công chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy...

Nhân viên bưu điện là công chức hay viên chức?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp...

Chuyên viên là công chức hay viên chức?

Chuyên viên là ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giusp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp...

Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan quân đội gồm?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung: Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan quân đội...

Sĩ quan chính trị là gì?

Trường Sĩ quan chính trị có 2 hệ là hệ dân sự và hệ quân sự. Vậy sĩ quan chính trị là gì sẽ được chúng tôi trả lời trong bài viết...

Sĩ quan biệt phái là gì? Ví dụ sĩ quan biệt phái

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung: Sĩ quan biệt phái là gì? Ví dụ sĩ quan biệt...

Cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội gồm?

Cấp bậc quân hàm của quân đội được quy định tại một số luật và văn bản có liên quan. Vậy cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội...

Bác sĩ là công chức hay viên chức?

Bác sĩ là công chức hay viên chức? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài viết...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh