Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Thứ năm, 02/11/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 112 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Khi đăng ký nhãn hiệu thành công, Quý vị có thể yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình dừng thực hiện hành vi xâm phạm và bồi thường những thiệt hại (nếu có) do hành vi xâm phạm gây ra.

Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa-Vũng Tàu là thủ tục cần thiết để bảo hộ thương hiệu tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi sẽ có những hương dẫn qua bài viết này:

Lý do nên đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu là thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận tư cách chủ sở hữu đối với thương hiệu, từ đó phát sinh các quyền của chủ sở hữu và được bảo vệ các quyền này. Quý vị cần lưu ý, thương hiệu không phải là đối tượng trực tiếp của quyền sở hữu trí tuệ, vì vậy việc đăng ký thương hiệu là bất khả thi do không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, nếu mong muốn của Quý vị là đăng ký bảo hộ cho dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, Quý vị lưu ý thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu không phải là thủ tục bắt buộc nhưng nên thực hiện bởi khi thực hiện đăng ký thành công:

– Quý vị được độc quyền đối với nhãn hiệu mình sở hữu, Quý vị có thể trực tiếp sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu, sử dụng nhãn hiệu cho chủ thể khác thông qua các hình thức hợp đồng li-xăng, hợp đồng tặng cho, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng.

– Quý vị có thể ngăn chặn được việc mất thương hiệu do hành vi đăng ký của chủ thể khác. Bởi nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải có khả năng phân biệt và người nộp đơn trước có quyền ưu tiên. Do đó, việc các chủ thể khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng, tương tự sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ theo quy định pháp luật.

– Quý vị có thể yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình dừng thực hiện hành vi xâm phạm và bồi thường những thiệt hại (nếu có) do hành vi xâm phạm gây ra.

– Trong trường hợp không tự xử lý được hành vi xâm phạm, Quý vị có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm bằng các biện pháp hành chính, hình sự, dân sự theo quy định pháp luật.

– Quý vị có nền tảng vững chắc cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu, từ đó củng cố hình ảnh, uy tín đối với người tiêu dùng, định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của mình.

Hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ nhất: Tài liệu tối thiểu

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)]

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Thứ hai: Các tài liệu khác (nếu có)

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua các hình thức sau:

Thứ nhất: Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó.

Thứ hai: Hình thức nộp đơn trực tuyến

Với hình thức nộp đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Ngay khi nộp đơn đăng ký, người nộp đơn phải nộp lệ phí đăng ký cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở đâu?

Khi có nhu cầu đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng thiếu chuyên môn, kinh nghiệm, Quý vị băn khoăn đăng ký thương qua đơn vị đại diện nào để đem lại lợi ích tối ưu?

Với tư cách là đại diện sở hữu công nghiệp, với hơn 10 năm hoạt động cùng đội ngũ các Luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, giàu chuyên môn, dày kinh nghiệm, Công ty Luật Hoàng Phi là địa chỉ uy tín được các cá nhân, tổ chức tìm đến khi cần đăng ký thương hiệu.

Luật Hoàng Phi đã triển khai và đang cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu nói chung và đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng trọn gói để Quý vị tiết kiệm được tối đa thời gian, công sức và chí phí. Khi liên hệ sử dụng dịch vụ, Quý vị sẽ được hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn, giải đáp thắc mắc về thương hiệu, quyền sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu, thủ tục đăng ký thương hiệu;

– Thiết kế thương hiệu (nếu chưa có thương hiệu);

– Tra cứu thương hiệu, đánh giá khả năng đăng ký thương hiệu và xác định phương án đăng ký thương hiệu;

– Soạn đơn đăng ký thương hiệu đầy đủ, chính xác;

– Nộp đơn đăng ký thương hiệu trực tiếp tại trụ sở chính của Cục Sở hữu trí tuệ;

– Nhận và bàn giao văn bằng bảo hộ cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký thương hiệu tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Thuận

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp chuyển giao chuyển quyền, bảo hộ quyền của cá nhân, tổ chức khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Để tạo ra một sản phẩm mới hoặc dây chuyền công nghệ mới, doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo nên uy tín thương hiệu từ đó sẽ được khách hàng, người tiêu dùng đón...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nam Định

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn với ưu điểm là thực hiện thủ tục nhanh chóng, trọn gói và tiết kiệm thời gian, chi...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Bình

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có yêu cầu hồ sơ chuẩn bị khác nhau để nộp cho các cơ quan quản lý thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi