Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục đăng ký thương hiệu cho dịch vụ xuất khẩu lao động
  • Thứ ba, 23/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 329 Lượt xem

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho dịch vụ xuất khẩu lao động

Thương hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm thương hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Xuất khẩu lao động là con đường thoát nghèo mà nhiều người nghĩ đến, đặc biệt sau khi dịch bệnh Covid – 19 được đẩy lùi thị trường lao động đang dần được khôi phục, các bên công ty xuất khẩu lao động cạnh tranh nhau gay gắt. Để tạo được nét riêng giữa các đơn vị thì đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động là giải pháp hữu ích nhất.

Thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động là gì?

Thương hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm thương hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu thường được thực hiện dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật. Do đó khi chia sẻ về đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động dưới đây, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về đăng ký nhãn hiệu.

Quyền đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động

Quyền đăng ký thương hiệu được quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Phân nhóm dịch vụ xuất khẩu lao động khi đăng ký thương hiệu

Thương hiệu phải đi kèm với hàng hóa, dịch vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh bởi thương hiệu là dấu hiệu nhằm  phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Trong tờ khai khi đăng ký thương hiệu có nội dung về danh mục hàng hóa, dịch vụ. 

Phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11). Với dịch vụ xuất khẩu lao động, theo bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ, Quý vị xếp nhóm 35 khi đăng ký thương hiệu. Có thể mô tả thông tin về nhóm này khi đăng ký như sau:

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài; dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực làm việc cho các doanh nghiệp; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ môi giới lao động.

Thủ tục đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động

Thủ tục đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Tra cứu thương hiệu

Thương hiệu có thể được tra cứu dưới 2 hình thức là tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu:

Tra cứu sơ bộ: khả năng chính xác từ 50 – 60%

Tra cứu chuyên sâu: khả năng chính xác từ 80 – 90%

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cơ bản sẽ có các tài liệu sau đây:

Tờ khai đăng ký thương hiệu theo mẫu;

– Mẫu thương hiệu cần đăng ký kèm theo bản mô tả;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký thương hiệu;

– Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có);

– Một số tài liệu có liên quan khác như tài liệu xác nhận quyền ưu tiên, quy chế sử dụng thương hiệu…

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu được nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ – cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu nếu đủ điều kiện sẽ được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu. Trường hợp từ chối cấp, cơ quan nhà nước sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời gian đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động

Đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động sẽ phải mất thời gian như sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Tuy nhiên, đây là thời gian theo quy định của pháp luật. Thực tế do số lượng đơn đăng ký thương hiệu quá nhiều, chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ không thể xử lý kịp thời gian quy định, vì thế thời gian để có thể ra kết quả của thủ tục thường sẽ từ 2 – 2,5 năm.

Luật Hoàng Phi – hỗ trợ trọn gói về đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động

Để đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi thực hiện đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động, Quý vị có thể liên hệ Luật Hoàng Phi. Chúng tôi là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, có đầy đủ tư cách và năng lực để đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục có liên quan.

Hơn 10 năm hỗ trợ dịch vụ đăng ký thương hiệu, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn và mong muốn của Quý khách hàng khi thực hiện dịch vụ, vì vậy chúng tôi đã và đang triển khai quy trình thực hiện dịch vụ tinh gọn nhưng hỗ trợ trọn gói với các nội dung:

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến thương hiệu, đăng ký thương hiệu;

– Thiết kế thương hiệu (trường hợp khách hàng chưa có thương hiệu);

– Tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký thương hiệu;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin, xác định nhu cầu đăng ký;

– Soạn hồ sơ đăng ký thương hiệu đầy đủ, theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và kịp thời thông tin tới Quý khách hàng;

– Xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;

– Nhận và bàn giao kết quả – giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý khách hàng;

– Tư vấn, hỗ trợ các nội dung liên quan đến thương hiệu sau đăng ký.

Với mức chi phí hợp lý cùng dịch vụ chất lượng, chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi Quý khách hàng cần đăng ký thương hiệu nói chung và đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động nói riêng.

Trên đây là nội dung bài viết đăng ký thương hiệu dịch vụ xuất khẩu lao động, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ đăng ký thương hiệu vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi