Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là
  • Thứ hai, 22/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 78 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là

Việc đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là giúp cho chủ sở hữu ngăn chặn được các hành vi là giả, làm nhái hàng hóa, sản phẩm mang thương hiệu đó.

Vì sao cần Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là?

Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là không phải là thủ tục bắt buộc các chủ sở hữu phải tiến hành nhưng đăng ký thương hiệu lại là thủ tục cần thiết đối với các chủ sở hữu. Việc Đăng ký thương hiệu sẽ đem lại các giá trị, lợi ích cho thương hiệu của cá nhân, doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là chính là căn cứ pháp lý xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu với thương hiệu, là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến thương hiệu.

Thứ hai, khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu được độc quyền sử dụng thương hiệu cho cửa hàng giặt là, có thể nhượng quyền thương hiệu cho các cá nhân, tổ chức khác để thu lợi nhuận.

Thứ ba, khi đăng ký thành công thương hiệu cho cửa hàng giặt là thì chủ sở hữu được ghi nhận là chủ sở hữu của thương hiệu thì việc quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu sẽ thuận lợi hơn.

Thứ tư, Việc đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là giúp cho chủ sở hữu ngăn chặn được các hành vi là giả, làm nhái hàng hóa, sản phẩm mang thương hiệu đó.

Thứ năm, từ việc đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là, người tiêu dùng sẽ nhận diện được các sản phẩm của các đơn vị cung ứng khác nhau, phân biệt được hàng thật với hàng giả và giúp cho chủ thể kinh doanh có một lượng khách hàng tiềm năng.

Ai có quyền Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là?

 Căn cứ theo quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009), các đối tượng sau đây có quyền đăng ký Thương hiệu cho cửa hàng giặt là gồm:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất: Có quyền đăng ký thương hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp: Có quyền đăng ký thương hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng thương hiệu tập thể.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp: Có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ: Có quyền đăng ký thương hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Trường hợp hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu cần đáp ứng điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng thương hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng thương hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

– Người được chuyển giao quyền quyền sử hữu trí tuệ thông qua hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Điều kiện Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là?

Thương hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019) sau đây:

(i) Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa

(ii) Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là cần những gì?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là yêu cầu đảm bảo những tài liệu, giấy tờ như sau:

STTHờ sơ, giấy tờGhi chú
Tờ khai đăng ký thương hiệu theo Phụ lục I – Mẫu số 08 Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP

 

– Phần mô tả thương hiệu trong Tờ khai phải chỉ rõ loại thương hiệu đăng. Đối với thương hiệu được đăng ký là thương hiệu liên kết, phải chỉ rõ các yếu tố liên kết về thương hiệu hoặc về hàng hoá;

– Trong Tờ khai phải có mẫu thương hiệu và mô tả bằng chữ về thương hiệu đó theo các quy định sau đây:

+ Nếu thương hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố: Chỉ rõ các yếu tố cấu thành và sự kết hợp giữa các yếu tố đó; nếu thương hiệu chứa yếu tố hình thì phải nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình;

+ Nếu yêu cầu bảo hộ thương hiệu màu: Chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên thương hiệu;

+ Nếu thương hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt: Ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu các chữ, từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt;

+ Nếu thương hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số Ả-rập hoặc chữ số La-mã thì phải dịch ra chữ số Ả-rập.

Phần “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu” trong Tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định.

2Mẫu thương hiệu giống nhau (trừ mẫu dán trên tờ khai)

 

Các mẫu thương hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong thương hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể thương hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu thương hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

– Đối với thương hiệu là hình ba chiều: Mẫu thương hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu;

– Đối với thương hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu thương hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ.

Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu thương hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

3Giấy uỷ quyềnNếu Tờ khai đăng ký thương hiệu được nộp thông qua người đại diện.
4Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu đăng ký)
5Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí

 

Trong trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nộp Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là ở đâu?

– Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam khi muốn đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là có thể nộp hồ sơ như sau:

+ Tự mình trực tiếp nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến các địa chỉ:

Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

+ Thông qua các Đại diện Sở hữu trí tuệ nộp đơn và thực hiện thủ tục trọn gói.

– Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài

Chỉ có thể nộp đơn đăng ký thông qua các Đại diện sở hữu trí tuệ. Công ty luật – Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An là đơn vị có đủ điều kiện thực hiện đăng ký đơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký thương hiệu cho cửa hàng giặt là. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi