Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng
  • Thứ sáu, 26/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 95 Lượt xem

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sở hữu trí tuệ dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý độc giả thông tin về đăng ký nhãn hiệu tại Cao Bằng.

Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng

Ngày 29 tháng 7 năm 2022 UBND Tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu gia tăng nhanh số lượng tài sản trí tuệ được đăng ký và bảo hộ theo quy định của Pháp luật trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Cụ thể: Số chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới từ 01 – 02 chỉ dẫn địa lý; Số nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ mới từ 04 – 05 nhãn hiệu; Số nhãn hiệu tập thể được bảo hộ mới từ 06 – 08 nhãn hiệu; Tổng số đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích từ 10 – 15 đơn đăng ký; Tăng tổng số đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ 40 – 50 đơn; Tăng tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình  15%/năm; Tổng số đơn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài từ 03 đơn đăng ký trở lên; Tổng số đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới từ 01 – 02 đơn. Hỗ trợ khai thác phát triển tài sản trí tuệ đã được bảo hộ: các sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ; 50 kiểu dáng công nghiệp; 02 chỉ dẫn địa lý và 10 nhãn hiệu sản phẩm mang địa danh của tỉnh (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) và 02 giống cây trồng. 80% sản phẩm được công nhận sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT và nâng cao năng lực trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy tại Cao Bằng, vấn đề về sở hữu trí tuệ được cơ quan chính quyền tại Cao Bằng rất coi trọng, thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ.

Quyền đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một đối tượng sở hữu trí tuệ để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ nếu không được sự đồng ý của chủ sở đối tượng hữu sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Tại sao cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ?

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu chỉ phát sinh khi chủ sở hữu thực hiện đăng ký và được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng sở hữu trí tuệ.

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ không phải là thủ tục bắt buộc nhưng được nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện bởi những lý do sau đây:

– Quyền sở hữu trí tuệ sẽ chỉ phát huy khi chủ sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký và được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận;

– Chỉ khi nhận được Giấy chứng nhận, chủ sở hữu mới được pháp luật bảo vệ đối với sản phẩm trí truệ;

– Chỉ khi đăng ký và nhận được Giấy chứng nhận, chủ sở hữu mới được độc quyền sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

– Chủ sở hữu chỉ được phép chuyển nhượng, cho bên khác sử dụng có thu phí chỉ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ;

– Khi được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu có thể yên tâm kinh doanh, phát triển mà không phải lo ngại về vấn đề bị bên khác làm giả, làm nhái.

Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng

Thành phần hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký sở hữu trí tuệ, theo mẫu tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

– 05 Mẫu sở hữu trí tuệ kèm theo;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền;

– Quy chế sử dụng;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm;

– Bản đồ khu vực địa lý.

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký sở hữu trí tuệ.

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng

Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ được nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những khách hàng tại Cao Bằng sẽ không thuận lợi cho việc nộp đơn tại những địa chỉ đó. Chính vì thế, sử dụng dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi là giải pháp tốt nhất để giải quyết những khó khăn khi thực hiện thủ tục này.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cao Bằng. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi