Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Thứ sáu, 26/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 167 Lượt xem

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhận thức được ý nghĩa của thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu là thủ tục được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo để có thêm cho mình những thông tin hữu ích nhé!

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ, được giải thích theo khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong đó:

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

– Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

– Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

– Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh khi nào?

Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ như sau:

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

2. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

c) Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

d) Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

4. Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này.

Theo đó, trừ quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, bí mật kinh doanh, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng khác được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, không đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng này, Quý vị không có các quyền đối với các đối tượng này. Thực tế, ngay cả trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ không xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ, Quý vị vẫn nên lưu ý đến thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ để việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ của mình dễ dàng hơn, hạn chế việc chứng minh khi xảy ra tranh chấp, thuận lợi hơn trong việc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền của mình. Nhận thức được ý nghĩa của thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Như đã chia sẻ về quyền sở hữu trí tuệ trên đây, quyền sở hữu trí tuệ gồm nhiều nội dung khác nhau, theo đó việc đăng ký sở hữu trí tuệ cũng bao gồm nhiều nội dung như đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu. Do mỗi thủ tục đăng ký này có những nét đặc thù nên chúng tôi không thể đưa ra một hướng dẫn chung, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu cụ thể trong trường hợp đăng ký quyền tác giả.

Quý vị có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ cho các đối tượng khác có thể tham khảo các bài viết có liên quan của chúng tôi hoặc liên hệ hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được tư vấn kịp thời, chính xác nhé.

Quý vị có nhu cầu thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể là đăng ký quyền tác giả hay đăng ký bản quyền thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Khi thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan (theo mẫu) do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;

– 02 bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản điện tử) hoặc 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

– Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 38 của Nghị định này;

– Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền:

+ Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

– Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký quyền tác giả thì tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến Cục bản quyền tác giả tại Hà Nội.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Chi phí sẽ bao gồm các chi phí cho từng đối tượng đăng ký cụ thể, khoản phí này sẽ được cơ quan đăng ký quy định (phí này sẽ được gọi chung là phí nhà nước). Ngoài ra, khi khách hàng tiến hành sử dụng dịch vụ đăng ký của công ty cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm chi phí dịch vụ (gọi chung là phí dịch vụ).

Dưới đây chúng tôi chia sẻ về phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả để Quý vị có sự hình dung:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC thì các khoản phí, lệ phí mà tác giả, chủ sở hữu cần nộp khi làm thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với từng loại hình tác phẩm được quy định như sau:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm nhiếp ảnh: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận;

– Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học: 300.000 đồng/Giấy chứng nhận;

–  Tác phẩm tạo hình;  Tác phẩm mỹ thuật ứng dụn: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận;

– Tác phẩm điện ảnh/sân khấu được hình trên băng đĩa: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 6000.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Làm sao để đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu hiệu quả?

Đăng ký sở hữu trí tuệ là thủ tục đòi hỏi nhiều chuyên môn, kinh nghiệm và khá khó khăn cho những người chỉ chuyên về sáng tạo, đầu tư vào việc sáng tạo ra tài sản trí tuệ. Vậy phải làm sao để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu hiệu quả? Câu trả lời là hãy liên hệ đến các đại diện sở hữu trí tuệ uy tín để được hỗ trợ tốt nhất.

Công ty Luật Hoàng Phi là đại diện sở hữu trí tuệ có đầy đủ tư cách và năng lực đại diện Quý khách hàng trong các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ. Trong hơn 10 năm qua, Chúng tôi đã đại diện cho 5000+ khách hàng trong và ngoài nước, cá nhân và pháp nhân tiến hành đăng ký xác lập quyền cho các đối tượng về sở hữu trí tuệ và đều mang lại những thành công to lớn.

Chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, giàu chuyên môn, kinh nghiệm, cùng 02 văn phòng tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là địa chỉ uy tín, chất lượng cho khách hàng khi quyết định sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Trong quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn phân loại đối tượng sẽ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

– Tư cách đăng ký sản phẩm sở hữu trí tuệ đơn giản nhưng tối đa được lợi ích và tiết kiệm chi phí;

– Tiến hành thủ tục tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đăng ký;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình hồ sơ đăng ký;

– Trực tiếp làm việc với chuyên viên đăng ký để kịp thời sửa chữa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên đăng ký (nếu có)

– Nhận kết quả cuối cùng về việc đăng ký và chuyển giao kết quả cho khách hàng;

– Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến đăng ký sở hữu trí tuệ.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi