Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Thái Bình
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 87 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Thái Bình

Khi đăng ký, sáng chế sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo hộ. Sau khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế, chủ đơn (người nộp đơn) sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế đã nộp đơn đăng ký. 

Vì sao cần Đăng ký sáng chế tại Thái Bình?

Sáng chế là một đối tượng quan trọng và được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ. Những giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên được gọi là sáng chế. 

Đăng ký bảo hộ sáng chế là cách duy nhất để xây dựng căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế. Khi đăng ký, sáng chế sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo hộ. Sau khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế, chủ đơn (người nộp đơn) sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế đã nộp đơn đăng ký. 

Đăng ký bảo hộ sáng chế giúp cho chủ sở hữu đảm bảo được quyền sở hữu hợp pháp của sáng chế và giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng chứng minh quyền sở hữu của mình nếu bị xâm phạm hoặc xảy ra tranh chấp. Bên cạnh đó, đăng ký bảo hộ sáng chế dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích cũng giúp ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến sáng chế đã được đăng ký bảo hộ. Sáng chế đã đăng ký sẽ được pháp luật bảo vệ trước mọi hành vi xâm phạm. Cuối cùng, sáng chế sẽ được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam sau khi nộp đơn đăng ký bảo hộ thành công. 

Khi sáng chế đã được đăng ký bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ sở hữu có thể tiến hành xử lý vi phạm, yêu cầu bồi thường đối với những hành vi được coi là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của sáng chế. 

Hồ sơ Đăng ký sáng chế tại Thái Bình cần những gì?

Căn cứ Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ 2005; khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định về Hồ sơ đăng ký sáng chế yêu cầu có:

– Tờ khai đăng ký (02 bản);

– Bản mô tả sáng chế (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

– Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;

– Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT).

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua ủy quyền);

Quy trình Đăng ký sáng chế tại Thái Bình 

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế có thể được nộp thông qua hai hình thức là nộp đơn giấy hoặc nộp đơn trực tuyến. Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trong trường hợp, các cá nhân, tổ chức muốn nộp đơn trực tuyến, cần tiến hành đăng ký tài khoản và chữ ký số. 

Về thủ tục, đơn sáng chế sẽ được thẩm định theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ và chờ thẩm định hình thức. 

Giai đoạn 2: Kết quả đánh giá thẩm đinh hình thức

– Thời hạn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

– Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

– Nếu đơn đăng ký của khách hàng đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

– Nếu đơn đăng ký của khách hàng không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị khách hàng sửa đổi. Khách hàng tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Giai đoạn 3: Đơn hợp lệ sẽ được công bố và thẩm định nội dung

Thời hạn công bố đơn: tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Giai đoạn 4: Thông báo kết quả quả thẩm định nội dung

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung: 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế. Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không có yêu cầu thẩm định thì đơn được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký sáng chế từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho sáng chế mà khách hàng đăng ký. Nếu đơn đăng ký sáng chế đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho sáng chế mà khách hàng đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho sáng chế mà khách hàng đăng ký. Trong trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu Luật Việt An sẽ tiến hành thủ tục phúc đáp, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ sáng chế cho sáng chế của Khách hàng. Phí phúc đáp, khiếu nại không bao gồm trong phí đăng ký sáng chế.

Giai đoạn 5: Nộp lệ phí và cấp văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi cấp bằng sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Giai đoạn 6: Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Chi phí Đăng ký sáng chế tại Thái Bình ra sao?

Dựa theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí để đăng ký sáng chế tại Thái Bình bao gồm các khoản phí, lệ phí dưới đây:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ;

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập; từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập; từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang.

Luật Hoàng Phi có cung cấp dịch vụ Đăng ký sáng chế tại Thái Bình không?

Có. Luật Hoàng Phi với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong đó có Thủ tục đăng ký sáng chế tại Thái Bình cũng như trên các tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam. Theo đó, khi khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ bảo hộ sáng chế, chúng tôi sẽ thay mặt thực hiện các nội dung công việc như sau:

– Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;

– Tư vấn tính khả thi được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền của sáng chế.

– Tra cứu tính mới của sáng chế tại Việt Nam và trên thế giới;

– Viết bản mô tả sáng chế, lập hồ sơ đăng ký sáng chế;

– Dịch sáng chế nước ngoài đăng ký tại Việt Nam và dịch sáng chế Việt Nam để đăng ký sáng chế tại nước ngoài.

– Đại diện đăng ký sáng chế cho khách hàng trong quá trình đăng ký sáng chế.

– Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký sáng chế.

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ sáng chế.

– Phản đối, khiếu nại các nội dung liên quan đến đơn đăng ký sáng chế.

– Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế và chuyển lại cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sáng chế tại Thái Bình. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi