Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Sơn La
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 116 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Sơn La

Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Có bắt buộc phải đăng ký sáng chế tại Sơn La không?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành đăng ký sáng chế không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà đó là quyền của tổ chức, cá nhân trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư tạo ra sáng chế. Tuy nhiên tổ chức, cá nhân nên đăng ký sáng chế tại Sơn La để xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế, đặc biệt là khi có tranh chấp giữa các chủ thể đối với sáng chế đó. 

Khi chủ sở hữu sáng chế đăng ký và được cấp bằng bảo hộ sẽ hạn chế được các hành vi xâm phạm, khai thác, sử dụng với mục địch thương mại. Từ đó giảm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng sáng chế ổn định, tạo ra vị thế, chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Sơn La

Để đăng ký sáng chế cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy để đăng ký sáng chế tại Sơn La cần đáp ứng được các điều kiện là có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Cách tra cứu sáng chế như thế nào?

Tra cứu sáng chế trước khi đăng ký không phải là bước bắt buộc trong quy trình đăng ký sáng chế nhưng tổ chức, cá nhân nên thực hiện để đánh giá được khả năng bảo hộ.

Có thể tra cứu sáng chế theo 02 hình thức là tra cứu sơ bộ qua website www.noip.gov.vn hoặc tra cứu chính thức bởi các chuyên viên trong Cục sở hữu trí tuệ.

– Tra cứu sáng chế online trên cơ sở dữ liệu của Cục SHTT

Truy cập vào đường link sau:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php

Sau đó gõ thông tin cần tra cứu trong mục biểu thức và ấn vào tìm kiếm để ra thông tin đăng ký sáng chế. Với cách tra cứu này sẽ không mất phí tuy nhiên kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

– Tra cứu chuyên sâu sáng chế tại Cục SHTT

Hình thức này khách hàng sẽ phải tiến hành gửi thông tin sáng chế vào chuyên viên cục để tiến hành tra cứu. Tuy nhiên tra cứu theo cách thức này sẽ mất phí tra cứu nhưng kết quả chính xác cao hơn.

Quy trình đăng ký sáng chế tại Sơn La

Tổ chức, cá nhân đăng ký sáng chế sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Sơn La gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;

– 02 Bản mô tả sáng chế;

Bản mô tả sáng chế gồm có phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ (nếu có). Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

+ Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.

Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định như trên thì tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơ đến Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh hoặc TP. Đà Nẵng bằng hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Như vậy đơn đăng ký sáng chế sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung, nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ cấp văn bằng bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký sáng chế trọn gói tại Công ty Luật Hoàng Phi

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế do Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp sẽ giúp khách hàng thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện các công việc:

– Tư vấn khả năng bảo hộ của sáng chế;

– Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

– Tư vấn, sửa đổi bản mô tả sáng chế;

– Tư vấn tra cứu sáng chế để đánh giá khả năng đăng ký của sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký;

– Thay mặt khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết để nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi đơn đăng ký sau khi được nộp và thông báo đến khách hàng từng giai đoạn thẩm định đơn đăng ký sáng chế;

– Trả lời thông báo hoặc nhận thông báo, quyết định từ cơ quan đăng ký liên quan đến sáng chế đăng ký;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chế và bàn giao cho khách hàng.

Mọi vấn đề cần tư vấn thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế quý khách hàng hãy liên hệ đến Công ty Luật Hoàng Phi theo hotline 0981.378.999 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi