Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 114 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh, mời Quý vị theo dõi, tham khảo:

Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh là gì?

Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh là thủ tục pháp lý do cá nhân, tổ chức tại Quảng Ninh thực hiện, bằng cách nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bằng bảo hộ tương ứng.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy luật tự nhiên) nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

– Sản phẩm:

+ Sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc

+ Sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất), ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

– Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trìn, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế tại Quảng Ninh

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

– Không phải là hiểu biết thông thường;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

Thứ nhất: Về hồ sơ cần chuẩn bị

Để đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh, Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký sáng chế được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành;

– Giấy uỷ quyền ;

– Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần ví dụ minh hoạ, phần yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;

– Hình vẽ minh hoạ (nếu có);

– Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.

– Đối với các đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam thì ngoài các tài liệu nêu trên, cần phải cung cấp các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)… Đối với trường hợp này, có thể bổ sung bản gốc của Giấy Uỷ Quyền trong thời hạn là 34 tháng tính từ ngày ưu tiên. Các thông tin cần cung cấp:

– Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

– Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);

– Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam).

Thứ hai: Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chịu trách nhiệm xem xét cấp văn bằng bảo hộ sáng chế nói chung là Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đăng ký sáng chế, được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện. Tại Lai Châu, cá nhân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện đến địa chỉ như sau:

Trụ sở Hà Nôi: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Chủ sở hữu đăng ký sáng chế có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại một trong các địa chỉ trên, bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. Ngoài ra, hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ cũng chấp nhận đơn đăng ký dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

Thứ ba; Về phí, lệ phí

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ /01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ /01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ /01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ /01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ /01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ /01 trang

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ /01 phân loại sáng chế quốc tế).

Ngoài ra nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế thực hiện thì sẽ đóng thêm khoản phí dịch vụ, mức phí này do các bên tự thỏa thuận.

Dịch vụ đăng ký sáng chế của Luật Hoàng Phi

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế, tuy nhiên Công ty Luật Hoàng Phi luôn nhận được sự ưu tiên lựa chọn của khách hàng bởi lẽ:

– Công ty Luật Hoàng Phi là Công ty đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện tư vấn về Sở hữu trí tuệ, trong đó có nội dung là đơn vị tư vấn & đại diện tiến hành thủ tục Đăng ký độc quyền sáng chế. Do đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của Luật Hoàng Phi.

– Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên am hiểu kiến thức pháp luật và có kinh nghiệm thực tế sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế nhanh chóng nhất.

– Chi phí dịch vụ là một vấn đề rất được quan tâm tuy nhiên quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bởi mức phí dịch vụ chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với nội dung công việc thực hiện.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh. Mọi vấn đề cần tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế quý khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi theo hotline 0981.379.999 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký logo cho trà túi lọc

Khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm trà túi lọc thì chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể...

Đăng ký thương hiệu cho bột giặt

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho bột giặt. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Đăng ký thương hiệu cho kính ô tô

Đăng ký thương hiệu là việc cá nhân hoặc một tổ chức, doanh nghiệp nào đó thực hiện tiến hành đăng ký cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của...

Đăng ký logo phụ kiện máy tính

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký logo phụ kiện máy tính. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo nội...

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ bao gồm những hàng hóa nào?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi