Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 201 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ có địa chỉ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Trong nội dung bài viết này, Công ty Luật Hoàng Phi xin giới thiệu đến Quý vị độc giả thủ tục đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu.

Ai có quyền đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu?

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, các đối tượng sau đây có quyền đăng ký sáng chế:

– Sáng chế được tạo ra bằng chính công sức và chi phí của người sáng chế;

– Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư kinh phí, các phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);

– Cá nhân, tổ chức cùng nhau thực hiện tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sản phẩm sáng chế đó thì đều có quyền đăng ký;

– Sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc từ kinh phí của ngân sách nhà nước;

– Trường hợp sáng chế đó được tạo ra trên cơ sở do Nhà nước hỗ trợ đầu tư toàn bộ từ kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật thì khi đó quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước;

– Trường hợp sáng chế đó được tạo ra trên cơ sở do Nhà nước hỗ trợ góp vốn thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn sẽ thuộc về Nhà nước;

– Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở có sự hợp tác, nghiên cứu giữa đơn vị là tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ đóng góp của cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc hợp tác đó.

– Tổ chức, cá nhân có hợp đồng thuê việc với tác giả hoặc nơi tác giả làm việc, làm công. Theo đó, nếu trong hợp đồng thuê/ hợp đồng lao động không chứa các thỏa thuận khác, tổ chức, cá nhân đó được hiểu hiển nhiên là chủ sở hữu sáng chế;

– Tổ chức, cá nhân khác được tác giả chuyển nhượng hoặc tặng, cho quyền sở hữu, được lập thành văn bản.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu như thế nào?

Đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Tính mới của sáng chế

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.

Quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ cũng áp dụng đối với sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp.

–  Trình độ sáng tạo của sáng chế:

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

– Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế:

Sáng chế được cho là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– 02 tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu;

– 02 bản mô tả sáng chế;

– 02 bản tóm tắt sáng chế;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký sáng chế.

– Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu như thế nào?

Thủ tục đăng ký sáng chế được thực hiện theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Tra cứu sáng chế

Việc tra cứu sáng chế sẽ giúp quý vị xác định được liệu sáng chế có khả năng đăng ký hay không, có xung đột với những sáng chế đã đăng ký hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế được soạn thảo theo hướng dẫn mà chúng tôi đã nêu ở nội dung phía trên của bài viết.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ tại hcn, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cụ thể như sau:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ ở Hà Nội, sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ đăng ký đáp ứng được những điều kiện bảo hộ sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Trường hợp không được cấp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

Phí đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu là bao nhiêu?

Phí đăng ký sáng chế được quy định như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế).

Tuy nhiên, đây là là lệ phí nhà nước khi đăng ký sáng chế, nếu quý vị sử dụng dịch vụ của các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì cần liên hệ trực tiếp để được báo phí cụ thể.

Luật Hoàng Phi – Dịch vụ đăng ký sáng chế nhanh chóng, hiệu quả, uy tín

Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép. Chúng tôi có đủ các điều kiện để đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ các sản phẩm trí tuệ tại cơ quan nhà nước.

Với dịch vụ đăng ký sáng chế, dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm các công việc:

– Tư vấn khả năng bảo hộ của sáng chế

– Tư vấn và viết, sửa đổi bản mô tả sáng chế

– Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp

– Tư vấn tra cứu sáng chế để đánh giá khả năng đăng ký của sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký

– Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam

– Thay mặt khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết để nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi đơn đăng ký sau khi được nộp và thông báo đến khách hàng từng giai đoạn thẩm định đơn đăng ký sáng chế;

– Trả lời thông báo hoặc nhận thông báo, quyết định từ cơ quan đăng ký liên quan đến sáng chế đăng ký

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chế và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về đăng ký sáng chế tại Bạc Liêu Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi