Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 215 Lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội sẽ nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian nếu ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thực hiện.

Các trang mạng xã hội hiện nay hoạt động rất mạnh mẽ như Facebook, Zalo… đây không chỉ là nơi mọi người chia sẻ, đăng tải thông tin mà còn là nơi giao lưu, bán hàng. Cụ thể, mạng xã hội là gì? Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội như thế nào sẽ được chúng tôi trả lời trong bài viết sau đây.

Mạng xã hội là gì?

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội

Dịch vụ mạng xã hội được phân vào nhóm 45 trong bảng phân loại Nice 11, nhóm này bao gồm:

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ mạng xã
hội trực tuyến; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu cho mạng xã hội?

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội được thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu là cách thức để kiểm tra mẫu nhãn hiệu có đang trùng, tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký nào hay chưa, điều này giúp người đăng ký đánh giá được khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.

Tra cứu nhãn hiệu có 02 hình thức là tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu. Tra cứu sơ bộ cho khả năng chính xác khoảng 50 – 60%, còn độ chính xác của tra cứu chuyên sâu lên đến 90 – 95%, tuy nhiên tra cứu chuyên sâu chỉ được thực hiện bởi các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nói chung bao gồm các tài liệu sau đây:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH;

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ. Hình thức nộp hồ sơ có thể là nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Hiện nay Cục Sở hữu trí tuệ có triển khai cổng thông tin để tiếp nhận đơn đăng ký online. Tuy nhiên để nộp online người nộp đơn phải có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau thời gian thẩm định, sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

– Trường hợp 1: Đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Trường hợp 2: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có văn bản từ chối cấp văn bằng và nêu rõ lý do nếu đơn không đáp ứng được điều kiện bảo hộ, chủ đơn có thể làm công văn phản đối quyết định của cơ quan nhà nước nếu có cơ sở hợp lý.

Luật Hoàng Phi – Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín, hiệu quả

Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức đại diện đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc tại Cục Sở hữu trí tuệ. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trọn gói của chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn các quy định hiện hành về nhãn hiệu, như điều kiện bảo hộ, thời hạn bảo hộ,…

– Tư vấn những ưu và nhược điểm của từng loại hình bảo hộ nhãn hiệu;

– Hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn đăng ký và các giấy tờ liên quan;

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ để kịp thời xử lý;

– Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ và gửi lại cho Quý vị;

– Tư vấn các biện pháp để xử lý các hành vi xâm phạm quyền. Đồng thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm,….

Trên đây là nội dung bài viết đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mạng xã hội, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu vui lòng gọi Hotline: 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đối Tượng Đăng Ký Sáng Chế Được Thể Hiện Dưới Các Dạng Nào?

Sáng chế có thuộc tính cơ bản là mang tính chất kỹ thuật, là giải pháp kỹ thuật được tạo ra bởi hoạt động sáng tạo của con...

Video Tư vấn Thủ tục Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Luật Hoàng Phi tư vấn Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua video để quý khách hàng và bạn đọc có cái nhìn trực quan và dễ hiểu...

Đăng ký thương hiệu tại Quảng Trị

Đăng ký thương hiệu tại Quảng Trị sẽ giúp khách hàng độc quyền sử dụng thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh đã đăng...

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Đăng ký nhãn hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của doanh nghiệp với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức...

Đăng ký bản quyền cho phần mềm kế toán

Việc đăng ký bản quyền cho phần mềm kế toán sẽ giúp cho tác giả, chủ sở hữu phần mềm có cơ sở pháp lý nhằm phòng tránh, ngăn chặn những hành vi sao chép, xâm phạm quyền với phần mềm của mình để trục lợi bất hợp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi