Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước
  • Thứ sáu, 03/11/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 107 Lượt xem

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Việc sở hữu kiểu dáng công nghiệp độc quyền là một lợi thế vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh một sản phẩm cụ thể. Do vậy nhằm để đảm bảo sự độc quyền khai thác lợi thế hình dáng bên ngoài của sản phẩm thì chủ sở hữu cần nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước như thế nào?

Vì sao nên đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được cấp văn bằng bảo hộ nếu đảm bảo tính mới so với thế giới, quan trọng là tính mới so với chính nó. Vì vậy trước khi đưa kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm ra thị trường, chủ sở hữu cần nộp đơn cho kiểu dáng bởi nếu đã đưa sản phẩm ra thị trường dù kiểu dáng có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ đã mất tính mới bởi chính nó thì sau này cũng không được cấp văn bằng bảo hộ.

Nên đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước bởi lẽ:

– Chỉ khi nộp đơn đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu mới được phát sinh;

– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại theo đó sẽ tăng cường vị thế cạnh tranh.

– Kiểu dáng công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tiếp thị thành công một loại sản phẩm, giúp xác định hình ảnh thương hiệu của công ty. Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bảo đảm sự độc quyền đối với việc sử dụng chúng và là nhân tố chính trong chiến lược tiếp thị của công ty.

– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp khuyến khích cạnh tranh công bằng và thực hành thương mại trung thực.

– Được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn 15 năm, do đó, tạo rất nhiều lợi thế cạnh tranh với bên khác.

Từ phân tích trên có thể thấy được rằng đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước có vai trò rất quan trọng, do đó tổ chức, cá nhân nên thực hiện.

Điều kiện để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Bình Phước

Theo quy định tại Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới;

2. Có tính sáng tạo;

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy để đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật như trên, cụ thể, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

– Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

– Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước?

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước thì tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:

+ Tên kiểu dáng công nghiệp;

+ Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;

+ Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;

+ Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;

+ Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;

+ Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

– 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước bao nhiêu tiền?

Khi thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp ngoài hồ sơ cần chuẩn bị thì một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm đó là chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước cụ thê như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;

– Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;

– Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại).

Trên đây là phí Nhà nước mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nếu sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp do các đơn vị thực hiện dịch vụ này cung cấp thì sẽ phải trả thêm phí dịch vụ, mức phí này do các bên tự thỏa thuận.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhanh chóng

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký kiểu dáng công nghiệp nói trên, trong những năm qua Công ty Luật Hoàng Phi luôn nhận được sử tin tưởng của khách hàng khi ủy quyền thực hiện thủ tục này.

Chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhanh chóng với các công việc như sau:

– Tư vấn điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp nào không được bảo hộ giúp khách hàng lựa chọn kiểu dáng công nghiệp phù hợp để đăng ký;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Nộp đơn tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đưa ra ý kiến kết luận về việc kiểu dáng công nghiệp có khả năng đăng ký hay không;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả;

– Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi liên quan đến nội dung Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Bình Phước. Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp quý khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi theo hotline 0981.378.999 để được tư vấn chi tiết hơn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Thuận

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp chuyển giao chuyển quyền, bảo hộ quyền của cá nhân, tổ chức khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Để tạo ra một sản phẩm mới hoặc dây chuyền công nghệ mới, doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo nên uy tín thương hiệu từ đó sẽ được khách hàng, người tiêu dùng đón...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nam Định

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn với ưu điểm là thực hiện thủ tục nhanh chóng, trọn gói và tiết kiệm thời gian, chi...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Bình

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có yêu cầu hồ sơ chuẩn bị khác nhau để nộp cho các cơ quan quản lý thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi