Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Quy trình Đăng Ký Chương Trình Khuyến Mại Tại Tỉnh Điện Biên
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1022 Lượt xem

Quy trình Đăng Ký Chương Trình Khuyến Mại Tại Tỉnh Điện Biên

Trong các biện pháp đẩy mạnh doanh thu thì khuyến mại được lựa chọn nhiều hơn cả do có sức tác động nhanh và trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh. Các thương nhân cũng đã đẩy mạnh đăng ký khuyến mại tại Điện Biên để tiến hành khuyến mại và thu về lợi nhuận lớn.

Điện Biên là một tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc. Đây là địa phương đang có những bước tiến lớn về tất cả các mặt trong giai đoạn hiện nay. Sau khi nhận kết quả đăng ký khuyến mại tại Điện Biên thương nhân có thể tiến hành ngay các hoạt động xúc tiến thương mại cho hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp mình.

Đăng ký khuyến mại tại Điện Biên là gì?

Khuyến mại dùng để chỉ các hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Khi thực hiện đăng ký, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy phép thực hiện.

Đăng ký khuyến mại tại Điện Biên là thủ tục thương nhân tại Điện Biên có nhu cầu thực hiện khuyến mại thực hiện bằng cách nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan quản lý có thẩm quyền và phải được cơ quan này xác nhận trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại theo hình thức:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Đăng ký khuyến mại tại Điện Biên là một thủ tục bắt buộc?

Điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

1. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

a) Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Như vậy, một trong những trách nhiệm của thương nhân thực hiện khuyến mại là đăng ký khuyến mại. Với thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức may rủi hoặc hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại, như chúng tôi đã chia sẻ trên đây, phải thực hiện đăng ký khuyến mại, tức là phải có sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại.

Nếu thương nhân không thực hiện nghĩa vụ đăng ký khuyến mại, thương nhân đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Cụ thể, theo điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 24 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP thì:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] c) Không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng với thực tế.

Như vậy , thương nhân không thực hiện đăng ký khuyến mại có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Nếu không thực hiện đăng ký thì sẽ có rất nhiều hậu quả xảy ra, không chỉ tác động trực tiếp tới thương nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp khác khi việc khuyến mại chưa được xem xét và xác nhận vì có thể vi phạm nguyên tắc khuyến mại hoặc các quy định có liên quan khác về cạnh tranh.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Điện Biên

Để thực hiện đăng ký khuyến mại tại Điện Biên, Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần như sau:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đốtượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Giải quyết hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Điện Biên

Thứ nhất: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký

Sau khi chuẩn bị, kê khai đầy đủ tài liệu theo quy định, thương nhân sẽ nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể:

Sở Công thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Bộ Công thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

đăng ký khuyến mại tại Điện Biên

Thứ hai: Cách thức đăng ký khuyến mại tại Điện Biên

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Điện Biên qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thứ ba: Thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân. Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật

– Cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận.

Tương tự, thủ tục đăng ký khuyến mại tại Điện Biên cũng được đánh giá khá phức tạp. Tuy nhiên chúng tôi có thể giúp khách hàng của mình vượt qua những khó khăn ban đầu này để có kết quả đăng ký tốt nhất trước khi bắt tay thực hiện khuyến mại.

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Luật Hoàng Phi

Với mỗi công việc đặt ra dù đơn giản hay phức tạp thì để dự liệu tất cả những vấn đề có thể xảy ra thì phương pháp tốt nhất là phải xây dựng phương án, quy trình thực hiện. Với việc cung cấp dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Điện Biên, Luật Hoàng Phi cũng đã xây dựng quy trình cụ thể để đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách tối đa nhất, cụ thể như sau:

– Bước 1: Trao đổi, tiếp nhận, phân tích yêu cầu và thông tin khách hàng cung cấp, ký kết hợp đồng dịch vụ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến đăng ký khuyến mại. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện hỗ trợ.

– Bước 2: Chúng tôi hoàn tất hồ sơ, rà soát sai sót và gửi khách hàng kiểm tra.

– Bước 3: Chúng tôi trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bước 4: Thanh lý hợp đồng dịch vụ, khách hàng nhận kết quả đăng ký tại Điện Biên.

Các thông tin được sử dụng khi muốn yêu cầu dịch vụ

Sự kết hợp giữa phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng năng lực chuyên môn và phương án thực hiện được đưa ra rõ ràng đã giúp chúng tôi đem đến chất lượng dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Điện Biên tốt nhất, làm hài lòng tất cả các đối tượng khách hàng.

Quý độc giả, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký khuyến mại tại Điện Biên vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi