Trang chủ Địa chỉ Chi cục thuế quận Đống Đa, TP Hà Nội
  • Thứ tư, 10/07/2024 |
  • Thông tin Chi cục thuế |
  • 4931 Lượt xem

Địa chỉ Chi cục thuế quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mỗi một cơ quan, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đều có một mã số khác nhau. Chi cục thuế quận Đống Đa cũng vậy, theo đó mã số thuế của cơ quan này có mã số thuế là: 0100786940-001.

Chi cục thuế quận Đống Đa qua những năm qua đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, theo đó cơ quan này đã có những đóng góp và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Chi cục thuế này đã cải cách để có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, cá nhân có thể kê khai nộp thuế, cùng với việc tăng cường phổ biến và tuyên truyền về chính sách, đồng thời giải đáp thắc mắc cho các đối tượng có nhu cầu.

Sau đây, trong nội dung của bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản nhất về chi cục thuế Đống Đa, bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, giờ làm việc và thủ tục hành chính mà cơ quan này thực hiện.

Địa chỉ chi cục thuế quận Đống Đa

Khi cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào đó mà có nhu cầu về vấn đề liên quan tới việc kê khai để nộp hồ sơ thuế thì có thể tới cơ quan của chi cục thuế quận Đống Đa theo địa chỉ cục thể như sau:

185 Phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, địa chỉ của chi cục thuế này được đặt gần với các địa điểm như Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt, chợ Thái Hà, hồ Hoàng Cầu,…

Số điện thoại chi cục thuế quận Đống Đa

Để có thể tiện lợi trong việc liên hệ tới chi cục thuế tại quận Đống Đa, quý vị có thể tham khảo tiếp nội dung của phần này về số điện thoại chi cục thuế của quận Đống Đa, cụ thể:

– Bộ phận hỗ trợ 1: 024.38569558

– Bộ phận hỗ trợ 2: 024.38569557

Như vậy,hiện tại quý vị có thể liên hệ qua một trong 2 số điện thoại mà chúng tôi đã cập nhật bên trên để có thể liên hệ tới chi cục thuế của quận Đống Đa.

Mã số thuế chi cục thuế Đống Đa

Mỗi một cơ quan, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đều có một mã số khác nhau. Chi cục thuế quận Đống Đa cũng vậy, theo đó mã số thuế của cơ quan này có mã số thuế là: 0100786940-001.

Chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế quận Đống Đa

Chi cục Thuế quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tin phạt; kế toán thuế đi với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

8. Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

9. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

10. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

11. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

12. Bồi thưng thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

14. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

15. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

16. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

18. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

19. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

20. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

Giờ làm việc của chi cục thuế Đống Đa

Chi cục thuế quận Đống Đa làm việc theo giờ hành chính, chi tiết cụ thể như sau:

– Chi cục thuế quận Đống Đa làm việc vào các ngày hành chính trong tuần, cụ thể là từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật

– Thời gian làm việc cụ thể buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 17h30.

Thủ tục hành chính của chi cục thuế quận Đống Đa

Thủ tục hành chính của chi cục thuế quận Đống Đa được quy định theo số 1500/QĐ-BTC, sau đây chúng tôi sẽ nêu một số thủ tục hành chính của chi cục thuế quận Đống đa điển hình như sau:

– Khai quyết toán về thuế thu nhập doanh nghiệp

– Khai thuế cho cá nhân kinh doanh mà phải khai thuế từng lần phát sinh

– Khai thay về thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ  nguồn chuyển nhượng bất động sản

– Khai thay về thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp mà có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không có chứng khoán) nhưng lại chưa khai thuế.

– Khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng về chứng khoán mà khai trực tiếp tới cơ quan thuế

– Khai thay thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp mà có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng lại chưa thực hiện khai thuế

– Khai thuế thu nhập cá nhân mà có thu nhập từ chuyển nhượng của bất động sản khi góp vốn bằng bất động sản

– Khai thuế thu nhập cho cá nhân có thu nhập  về chuyển nhượng vốn, khi góp vốn bằng phần vốn góp

– Khai thuế thu nhập cá nhân những thu nhập mà từ chuyển nhượng chứng khoán khi góp vốn bằng chứng khoán

– Khai thuế thu nhập cá nhân về thu nhập từ tiền lương, tiền công mà được thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

– Khai miễn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm có nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

– Khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi mà chuyển nhượng.

– Khai thuế Thu nhập cá nhân cho cá nhân mà thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản hoặc cá nhân có thu nhập từ việc nhận là quà tặng thừa kế là bất động sản tại Việt Nam

– Khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nhà ở mà tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nhà ở tại Việt Nam

– Khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú mà có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không bao gồm chuyển nhượng chứng khoán)

– Khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân mà có thu nhập từ việc được quà tặng , nhận thừa kế (không bao gồm bất động sản)

– Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân, tổ chức được trả thu nhập từ tiền công, tiền lương.

– Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân, tổ chức mà được trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ trúng thưởng, từ nhượng quyền thương mại của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh cá nhân không cư trú; Cá nhân, tổ chức trả thu nhập thực hiện việc khấu trừ thuế khi thực hiện vốn góp từ cá nhân không cư trú.

– Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân việc nhận chuyển nhượng  cho doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty xổ số, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trả tiền hoa hồng cho các cá nhân trực tiếp ký hợp đồng để làm đại lý bán đúng giá; các doanh nghiệp bảo hiểm trả phí về tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, các bảo hiểm không bắt buộc khác.

Như vậy, qua bài viết này hi vọng quý vị có thể nắm được một số thông tin cơ bản về: địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, giờ làm việc và thủ tục hành chính mà cơ quan này thực hiện.

Trên đây là nội dung bài viết  chi cục thuế quận Đống Đa trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Địa chỉ, danh bạ Chi cục thuế quận 12, TP Hồ Chí Minh

Hiện tại, địa chỉ của Chi cục thuế quận 12 có địa điểm là: 282A, nguyễn Ảnh Thủ, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 110/QĐ-BTC quy định về chức năng và nhiệm vụ của chi cục thuế quận...

Chi cục thuế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Năm 2019, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chi cục Thuế quận Sơn Trà hợp nhất với Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn thành Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành...

Thông tin cần biết Chi cục thuế quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Để hỗ trợ tốt hơn cho Người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin : http://kekhaithue.gdt.gov.vn Chi cục Thuế quận Hải Châu hướng dẫn Người nộp thuế thực hiện nộp...

# Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hiện nay địa chỉ hiện tại của Chi cục thuế quận 1 đặt tại trụ sở số: 8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí...

Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Chi cục thuế huyện Đông Anh có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi