Trang chủ Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, HCM
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 11954 Lượt xem

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, HCM

Cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là một trong những nhiệm vụ mà cơ quan bảo hiểm xã hội quận Tân Bình thực hiện. Sau đây, trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ nêu rõ một số thông tin cơ bản nhất về cơ quan này.

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình là cơ quan có thẩm quyền thực hiện về việc giải quyết các chế độ liên quan cho các đối tượng theo quy định pháp luật tại khu vực Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh.

Trong nội dung của bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản như địa chỉ, thời gian làm việc, nhiệm vụ và chức năng, các thủ tục hành chính tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Tân Bình hỗ trợ.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Tân Bình được quy định tại điều 5, điều 6 Quyết định 969/ QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

– Chức năng của bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

+ giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

+ Quản lý thu, chi bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tại địa bàn quận Tân Bình.

+ Chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện từ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý hành chính từ nhà nước thuộc địa bàn Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

– Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

+ Xây dựng trình lên giám đốc Bảo Hiểm xã hội của tỉnh những kế hoạch phát triển về Bảo hiểm xã hội huyện ngắn hạn hoặc dài hạn, các chương trình thực hiện công tác trong năm, tổ chức việc thực hiện kế hoặc và chương trình sau khi đã được phê duyệt.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin, đồng thời phổ biến các chính sách, chế độ và pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Tổ chức về việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp trong Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội của tỉnh, gồm:

Khai thác, quản lý, đăng ký những đối tượng có tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời thu từ cá nhân, tổ chức tham gia về các khoản đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Từ chối về việc đóng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nếu không đúng quy định. Ngoài ra, kiểm tra ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị, cơ quan, tổ chức khi sử dụng lao động.

Cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Ký hợp đồng theo quy định với tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Giải quyết về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức các bộ phận về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đúng cơ chế một cửa Bảo hiểm xã hội của huyện.

Chi trả chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ chối về chi trả những chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định

Quản lý, hạch toán kế toán, sử dụng kinh phí, tài sản từ Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp

Tiếp nhận nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển đến để hộ trợ đóng/đóng cho đối tượng mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Ký, tổ chức để thực hiện hợp đồng khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế theo các cơ sở khám và chữa bệnh đủ điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn theo phân cấp.

+ Giải quyết những khiếu nại, kiến nghị trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cá nhân, tổ chức tham gia tại các cơ sở chữa bệnh, khám bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định.

+ Thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội của tỉnh. Triển khai tổ chức hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động trong Bảo hiểm xã hội huyện.

+ Quản lý và lưu trữ về hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơm tài liệu hành chính hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện về giao dịch điện tử đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

+ Hướng dẫn về nghiệp vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cá nhân, tổ chức tham gia.

+ Phối hợp và chủ trì các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở địa bàn, với các cá nhân, tổ chức mà tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để có thể giải quyết những vấn đề có liên quan về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Kiến nghị, đề xuất, phối hợp cơ quan nhà nước mà có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra những cá nhân, tổ chức khi thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời về thông tin về đóng và quyền được hưởng những chế độ, thủ tục để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho chính người lao động, người sử dụng lao động.

Hoặc khi người sử dụng lao động, người lao động , tổ chức công đoàn có yêu cầu; cung cấp kịp thời và đầy đủ kịp thời về tài liệu, thông tin liên quan do yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Khởi kiện vụ án dân sự để tòa án có thể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng  về lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong địa bàn.

+ Quản lý người lao động và viên chức của Bảo hiểm xã hội của huyện.

+ Thường xuyên phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là lao động tại địa phương cập nhật tình hình sử dụng nguồn lao động tại địa bàn quận Bình Thạnh.

Phối hợp cùng với cơ quan thuế để cập nhật mã số thuế của cá nhân, tổ chức; định kỹ hằng năm cần cập nhật về thông tin được cơ quan thuế cung cấp chi phí tiền lương tính thuế tổ chức/doanh nghiệp.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác mà Giám đốc bảo hiểm xã hội của tỉnh giao cho.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Tân Bình ở đâu?

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình là Số 300 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình.

Zalo BHXH quận Tân Bình

Khi muốn liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội ngoài những thông tin được rất nhiều người tìm kiếm như địa chỉ, số điện thoại liên hệ thì một trong những nội dung cũng được nhiều người quan tâm đó là Zalo bảo hiểm xã hội quận Tân Bình. Để có hỗ trợ về bảo hiểm xã hội một cách chi tiết nhất thì hiện nay bảo hiểm xã hội quận Tân Bình đã có các nhóm zalo hỗ trợ tuy nhiên đơn vị khi tham gia nhóm sẽ cần cung cấp các thông tin như mã đơn vị, mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ đơn vị.

Có thể tham gia nhóm zalo hỗ trợ các phường theo đường dẫn sau:

phường 01:     https://zalo.me/g/ldfzyv529

phường 02:     https://zalo.me/g/wjtrun916

phường 03:     https://zalo.me/g/hqqkgc938

phường 04:     https://zalo.me/g/igvsrc953

phường 05:     https://zalo.me/g/twjdxd175

phường 06:     https://zalo.me/g/lxibst602

phường 07:     https://zalo.me/g/ptyldc868

phường 08:     https://zalo.me/g/ptyldc868

phường 09:     https://zalo.me/g/wbfjiq551

phường 10:     https://zalo.me/g/wfudje614

phường 11:     https://zalo.me/g/sboynx608

phường 12:     https://zalo.me/g/jfvqmo259

phường 13:     https://zalo.me/g/pktpls592

phường 14:     https://zalo.me/g/pbujil954

phường 15:     https://zalo.me/g/ddrnyw130

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Tân Bình là 028 3997 4036

Fax: 028 399 74070

Email: tanbinh@bhxhtphcm.gov.vn

– Trong đó, số điện thoại từng bộ phận thuộc bảo hiểm xã hội của quận Tân Bình là:

+ Ban giám đốc:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: số nội bộ là: 101 – số điện thoại bàn: 028 3997 0041.

Phó giám đốc: Bà Đoàn Thị Mỹ Hiệp: Số nội bộ: 103 – số di động là: 0908 476 556

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Số nội bộ là: 104  -số di động: 0903055919

Phó giám đốc: Ông Bùi Quốc Sơn: Nội bộ: 113 – số điện thoại di động: 0918374564.

+ Bộ phận nghiệp vụ:

Thu: 149 và 136

Cấp sổ và thẻ: 159

Các chế độ: 128

Bộ phận 1 cửa: 127 và 120

Bộ phận kế toán là 115 và 114

Đường dây nóng là: 125

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, cụ thể như sau:

– Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – CN Chợ Lớn – PGD Kỳ Hòa: số tài khoản là: 6220 202 902 085

– Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Sài Gòn: Số tài khoản là: 033 100 55555555

– Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN12 tp.hcm: Tài khoản là: 902 135 0000008

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Tân Bình: Số tài khoản là: 36 810 009 832 112

– Ngân hàng TMCP Quân Đội CN TPHCM: Số tài khoản là 1011 104 576 007

– Kho bạc Nhà Nước Quận Tân Bình: Số tài khoản là: 37 410 105 772 492 008.

Lưu ý: khi chuyển khoản thì khách hàng cần phải ghi rõ nội dung cụ thể:

Mã đơn vị – mã số thuế – tên của đơn vị _diễn giải.

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội Tân Bình

Thời gian làm việc bảo hiểm xã hội quận Tân Bình cụ thể như sau:

– Làm việc vào ngày hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, không làm việc vào thứ 7 và chủ nhật.

– Thời gian làm việc cụ thể:

Thứ 2: Từ 7 h30 đến 16 h30

Thứ 3: Từ 7 h30 đến 16 h30

Thứ 4: Từ 7 h30 đến 16 h30

Thứ 5: Từ 7 h30 đến 16 h30

Thứ 6: Từ 7 h30 đến 16 h30

Mã cơ quan BHXH Quận Tân Bình?

Mã cơ quan BHXH quận Tân Bình là 07907

 

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH Tân Bình

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH Tân Bình bao gồm những thủ tục giải quyết như sau:

– Thực hiện các thủ tục về cấp lại, đổi, điều chỉnh về thông tin của sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế

– Hoàn trả tiền đã đóng cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; người tham gia bảo hiểm y tế mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1 phần mức đóng; người có từ 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội trở lên mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bị trùng nhau.

– Đăng ký đóng và đồng thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

– Đăng ký và đăng ký lại, điều chỉnh về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

– Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

– Thanh toán trực tiếp về chi phí khám và chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

– Thanh toán chi phí khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Ký hợp đồng về khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Truy lĩnh trợ cấp bảo hiểm xã hội từ những người hưởng nhưng đã chết vẫn còn chế độ chưa nhận, lương hưu.

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội

– Giải quyết chuyển hưởng sáng địa bàn khác cho đối tượng đang hưởng lương hưu, hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chế độ tử tuất 1 lần, giải quyết chế độ cho người chờ hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc lương hưu.

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người mà xuất cảnh trái phép sau đó trở về nước để định cư hợp pháp, người chấp hành xong về hình phạt tù, người được phía cơ quan Tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích

– Giải quyết chế độ tử tuất cho đối tượng mất và thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ.

– Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã

– Giải quyết về hưởng trợ cấp một lần cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp về bảo hiểm xã hội hằng tháng mà đi ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang được hưởng lương hưu, trợ cấp về bảo hiểm xã hội hàng tháng mà người đó không còn cư trú tại Việt Nam.

– Giải quyết về chế độ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp do bệnh tật, thương tật bị tái phát lại.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội Quận 6 chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân Quận...

Thông tin cần biết Trung tâm bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm bảo hiểm thất nghiệp hay còn được hiểu là trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm thực hiện tổ chức các hoạt động tư vấn về lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao...

#1 Bạn biết gì Trung tâm giới thiệu việc làm TP HCM?

Trung tâm giới thiệu việc làm TP HCM được nhiều người quan tâm khi có nhu cầu tìm việc làm hoặc các doanh nghiệp đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động....

Địa chỉ, Số điện thoại Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú

Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận theo quy...

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi