Trang chủ Thông tin cần biết #1 Thông tin cần biết Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, Hà Nội
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 3762 Lượt xem

#1 Thông tin cần biết Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình được thành lập theo Quyết định số 01/TC-TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trải qua 25 năm phấn đấu , Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đang ngày càng lớn mạnh và phát triển, luôn phấn đấu nỗ lực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đơn vị bảo hiểm xã hội quận Ba Đình Thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,….. Dù vậy, nhiều người lại không biết được địa chỉ của trung tâm Bảo hiểm xã hội quận ở đâu? Hay khi cần liên hệ với trung tâm theo số điện thoại nào?

Hiểu rõ được những vướng mắc của Khách hàng chúng tôi tìm hiểu và biên soạn nên nội dung bài viết dưới đây. Hi vọng sẽ hữu ích cho Khách hàng trong quá trình tìm hiểu thông tin về cơ quan bảo hiểm quận Ba Đình.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình được thành lập theo Quyết định số 01/TC-TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trải qua 25 năm phấn đấu , Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đang ngày càng lớn mạnh và phát triển, luôn phấn đấu nỗ lực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội quận;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội quận theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giao.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Ba Đình ở đâu?

Khách hàng chú ý khi tìm đến địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội quận Ba Đình phải chú ý cập nhật theo địa chỉ trụ sở hiện tại. Chúng tôi chứng kiến nhiều Khách hàng mất thời gian, công sức đến địa chỉ cũ nhưng lại không được việc do không đúng địa chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Theo chúng tôi tìm hiểu dựa trên thông báo 268/TB-BHXH ngày 01/08/2018 BHXH Quận Ba Đình thông báo việc chuyển trụ sở làm việc mới như sau:

– Địa chỉ cũ: số 71 phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

– Địa chỉ mới: số 142A phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

– Thời gian thay đổi địa chỉ: Từ ngày 06/08/2018

Do vậy hiện nay các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội tại Quận Ba Đình Khách cần mang hồ sơ đến trực tiếp tại số 142A phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

– Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 024.37.339.934

– Bộ phận Quản lý thu: 024.38.435.263 – 024.37.333.305

– Bộ phận Sổ, thẻ: 024 3733 9934

– Bộ phận Chính sách: 024 3733 9934

– Bộ phận Kế toán: 024.38.233.041

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

– Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình: Số TK: 3741 – Mã ĐVQHNS: 9054048 -Mã CTMT: 92008

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội: 1440 202 901 025

– Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  – Chi nhánh Ba Đình: 12 610 009 801 020

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  – Chi nhánh Ba Đình: 0611 008 888 888

– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  – Chi nhánh Ba Đình: 901 025 000 000

– Ngân hàng TMCP Quân đội  – Chi nhánh Ba Đình: 0861 100 745 009

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội quận Ba Đình

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội Ba Đình Hà Nội được áp dụng theo quy định  giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ- 11h45 phút; chiều 13h30 phút – 16h30 phút

Hiện tại cơ quan bảo hiểm quận Ba Đình chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết trung tâm nghỉ theo đúng quy định của nhà nước.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH Ba Đình

Những thủ tục hành chính sau đây được thực hiện tại Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình:

– Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

– Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

– Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

– Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

– Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

– Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

– Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

– Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

– Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

– Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

– Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi