Trang chủ Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội Quận 7, TP. HCM
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 2465 Lượt xem

Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội Quận 7, TP. HCM

Bảo hiểm xã hội Quận 7 được thành lập theo Quyết định 3212/QĐ-BHXH ngày 06/11/2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập bảo hiểm xã hội Quận 7 trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.

Thực tế thấy được rằng nhiều người hiện nay chưa thực sự hiểu rõ được vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội nên thường lúng túng khi giải quyết những công việc có liên quan.

Hiểu được những khó khăn, vướng mắc về vấn đề này nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp những vấn đề cơ bản cần tìm hiểu về bảo hiểm xã hội Quận 7 qua nội dung sau.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội Quận 7

Bảo hiểm xã hội Quận 7 được thành lập theo Quyết định 3212/QĐ-BHXH ngày 06/11/2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập bảo hiểm xã hội Quận 7 trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.

Trước tiên để thực hiện việc giải quyết các công việc ở bảo hiểm hiểm xã hội Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì cần hiểu được chức năng và nhiệm vụ của cơ quan này.

Bảo hiểm xã hội có những chức năng sau:

+ Bảo hiểm xã hội Quận 7 là cơ quan trực thuộc bảo hiểm xã hội thành phố thuộc hệ thống tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

+ Có chức năng giúp Giám Đốc bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức việc thực hiện các chế độ, các chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ  tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận theo phân cấp.

+ Bảo hiểm xã hội Quận 7 chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám Đốc bảo hiểm xã hội thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Quận 7.

– Nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội Quận 7:

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thực hiện việc ký hợp đồng với những tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ công thực hiện việc chi trả về các chế độ bảo hiểm theo quy định;

+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội;

+ Giải quyết những chế độ liên quan đến bảo hiểm, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo bảo hiểm xã hội Việt Nam,

 + Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra toàn diện các vấn đề về bảo hiểm xã hội huyện trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

+ Tham gia phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, về số lượng thuốc;

+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về việc đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;

+ Đề xuất với bảo hiểm xã hội Việt Nam về vấn đề kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho phù hợp,…

+ Thực hiện việc giải quyết các kiến nghị, các khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tht nghiệp, bảo hiểm y tế;…

Trên đây là một số chức năng và nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội Quận 7 cần biết khi muốn đến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến bảo hiểm.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội Quận 7 ở đâu?

Bảo hiểm xã hội Quận 7 có địa chỉ tại 136 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết công việc rất nhiều người thường tìm kiếm địa chỉ trước để tránh việc mất thời gian nếu chưa biết rõ về địa chỉ cụ thể.

Trong một số trường hợp cần gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì việc nắm được địa chỉ cụ thể chính xác lại càng cần thiết bởi lẽ như vậy sẽ hạn chế được việc gửi sai địa chỉ dẫn đến việc hồ sơ bị thất lạc kéo theo đó là sẽ mất thời gian.

Do vậy việc tìm kiếm địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội là rất cần thiết từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn về thời gian khi giải quyết các công việc.

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm xã hội Quận 7?

Một trong những thông tin cũng được rất nhiều người tìm kiếm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,..hay các vấn đề khác có liên quan đó chính là số điện thoại của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khi muốn được hỗ trợ Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí ở Quận 7 theo một trong các số điện thoại sau đây:

(028) 37850110;

(028) 37850108;

(028) 38733242;

(028) 38733233.

Tùy thuộc theo các bộ phận khác nhau sẽ có các số máy lẻ tiếp nhận và giải quyết khác nhau cụ thể:

+ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả số máy lẻ: 105-107, 109-111;

+ Bộ phận Quản lý thu số máy lẻ: 137-145, 147-148;

+ Bộ phận Sổ, thẻ số máy lẻ: 125-130;

+ Bộ phận Chính sách số máy lẻ: 116-118;

+ Bộ phận Kế toán số máy lẻ: 112-115.

Việc chia ra các máy lẻ như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho những người liên hệ đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thể lựa chọn được bộ phận giải quyết phù hợp, chia thành các bộ phận như: bộ phận tiếp nhận hồ sơ, bộ phận trả kết quả; bộ phận quản lý thu, bộ phận sổ, thẻ; bộ phân chính sách; bộ phận kế toán với các phím máy lẻ khác nhau.

Theo đó khi liên hệ đến bảo hiểm xã hội cá nhân, doanh nghiệp sẽ không còn lúng túng trong việc trình bày vấn đề mà có thể lựa chọn máy lẻ để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Ví dụ nếu như muốn được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và trả hồ sơ thì sẽ gọi đến bảo hiểm xã hội của quận 7 theo số điện thoại (028) 37850110 sau đó bấm máy lẻ là 105 hoặc 106 hoặc 107.

Đối với những trường hợp khác thì cũng sẽ thực hiện tương tự như trên tùy thuộc vào vấn đề cần hỗ trợ giải quyết.

Ngoài ra cũng có thể liên hệ với bảo hiểm xã hội quận 7 qua địa chỉ email:

Email: quan7@hochiminh.vss.gov.vn.

Như vậy có thể liên hệ với bảo hiểm xã hội Quận 7 bằng cách là liên hệ trực tiếp và số điện thoại như đã hướng dẫn ở trên hoặc là liên hệ theo địa chỉ email.

Thông thường để có thể giải quyết được công việc một cách nhanh chóng nhất thì sẽ là liên hệ qua số diện thoại của cơ quan bảo hiểm.

Giờ làm việc bảo hiểm xã hội Quận 7

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội là rất cần thiết và mọi người cần phải tìm hiểu và biết được khi thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm tại cơ quan này.

– Giờ làm việc là từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu;

– Thứ bảy làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Chủ nhật: Nghỉ.

Như vậy bảo hiểm xã hội Quận 7 chỉ làm việc trong giờ hành chính từ thứ hai đến hết thứ sáu, chỉ làm việc buổi sáng thứ bảy và nghỉ chủ nhật.

Khi tiến hành bất kỳ thủ tục nào thì thời gian làm việc là rất cần thiết và quan trọng, nhất là trong trường hợp đến làm việc trực tiếp bởi lẽ nếu như đến sớm hơn thời gian làm việc thì sẽ mất thời gian phải chờ quá lâu, trong trường hợp đến muộn giờ làm việc thì thường sẽ hẹn vào ngày tiếp theo. Do đó cần phải nắm được thời gian làm việc cụ thể để tránh xảy ra tình trạng như trên dẫn đến việc mất thời gian chờ đợi hoặc là mất thời gian đi lại.

Không chỉ thời gian mà ngày làm việc của cơ quan bảo hiểm cũng cần phải nắm được khi đến làm việc trực tiếp hoặc là gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Do đó khi đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là muốn gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì cần phải nắm được thời gian làm việc cụ thể cũng như ngày làm việc để có thể thực hiện được việc giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,…và các vấn đề có liên quan một cách nhanh chóng nhất.

Những thủ tục được thực hiện tại bảo hiểm xã hội Quận 7

– Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu và nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn quận hoặc là trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, các chế độ của bảo hiểm xã hội trên địa bàn của quận 7;

– Xây dựng những chương trình, kế hoạch công tác năm và trình Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện;

– Thực hiện việc tiếp nhận những đơn thư khiếu nại, tố cáo về các chế độ, các chính sách về bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc là báo cáo với bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết;

– Quản lý những loại đối tượng khám bệnh chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phụ trách;

– Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc phát hành hoặc là gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp theo quy định của bảo hiểm xã hội;

– Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh.

– Tiếp nhận, hướng dẫn người bệnh trong quá trình đi khám bệnh chữa bệnh, giải quyết các vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, có thẻ bảo hiểm xã hội;…

– Thực hiện một số thủ tục hành chính khác theo quy định của bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh,…

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận 7 trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bảo hiểm xã hội quận 10, TP.HCM

Thông tin các cơ quan bảo hiểm xã hội luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm để thuận tiện thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất...

#1 Địa chỉ, số điện thoại Trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Thuận

Với thông tin về địa điểm và cách thức liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm, giờ làm việc cụ thể chúng ta có thể dễ dàng thực hiện việc hỗ trợ liên quan đến công việc của...

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức việc thực hiện chính sách, các chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của ủy ban nhân dân huyện Thanh...

Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng

BHXH Quận Hai Bà Trưng đã từng bước thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuật lợi cho người tham gia được hưởng quyền lợi BHXH. BHXH Quận đã được các cấp tặng nhiều bằng khen và giấy khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, của...

Thông tin Bảo hiểm xã hội Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội quận 12 là bảo hiểm xã hội cấp quận trực thuộc thành phố, có chức năng và nhiệm vụ như bảo hiểm xã hội cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi