Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Bài viết đăng trên Facebook có được bảo hộ quyền tác giả?
  • Thứ năm, 16/11/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 332 Lượt xem

Bài viết đăng trên Facebook có được bảo hộ quyền tác giả?

Việc đăng tải nội dung như bài viết, hình ảnh, video trên facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác là một trong những cách tiếp thị, quảng bá hình ảnh đến công chúng. Tuy nhiên, để bảo hộ quyềm tác giả đối với tác phẩm tại các trang mạng xã hội thì một trong những cách thức đơn giản là đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm trí tuệ.

Bài viết đăng trên Facebook có được bảo hộ quyền tác giả?

Theo quy định, quyền tác giả phát sinh từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo, ra đời và tồn tại dưới một hình thức nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, ngôn ngữ, phương tiện, đã công bố chưa, đã đăng ký hay chưa.

Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 và một số cụm từ bị thay thế bởi điểm a khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, có thể hiểu những bài đăng facebook có nội dung như là một bức ảnh, một video… sẽ trở thành tác phẩm của chủ tài khoản facebook. Do đó, những bài viết facebook cũng là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của luất sở hữu trí tuệ.

Tùy thuộc vào mục đích và phạm vi bảo hộ, có thể bảo hộ các nội dung trên facebook như bài giảng, tác phẩm khoa học, tác phẩm văn học…

Chia sẻ bài viết đăng trên Facebook của người khác nhằm mục đích nghiên cứu cho việc giảng dạy thì có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền thù lao, nhuận bút được quy định tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 như sau:

Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm bao gồm:

a) Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép;

b) Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại;

c) Sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm này;

d) Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước;

đ) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu;

e) Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, bao gồm sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập; sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ thuật số;

Như vậy, việc chia sẻ bài đăng trên facebook của người khác nhằm mục đích nghiên cứu, giảng dạy thì không xâm phạm quyền tác giả và cũng không cần phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao. Tuy nhiên, Quý vị lưu ý là bào viết đó phải đã được công bố công khai.

Làm sao để bảo hộ quyền tác giả trên facebook?

Việc đăng tải nội dung như bài viết, hình ảnh, video trên facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác là một trong những cách tiếp thị, quảng bá hình ảnh đến công chúng. Tuy nhiên, để đăng ký bản quyền đối với tác phẩm tại các trang mạng xã hội thì một trong những cách thức đơn giản là đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm trí tuệ. Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ đem lại những lợi ích như:

– Đăng ký bản quyền tác giả là bằng chứng hữu hiệu nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả với tác phẩm trong trường hợp tranh chấp;

– Đăng ký bản quyền tác giả là việc làm cần thiết để đảm bảo quyền, lợi ích của người sáng tạo ra tác phẩm, chống lại các hành vi sao chép, ăn trộm, lạm dụng tác phẩm.

– Bảo hộ quyền tác giả góp phàn khuyến khích sự nỗ lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực, làm giàu thêm các thành tựu văn hóa, khoa học, nghệ thuật.

Khi nào bài đăng trên Facebook không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả?

Căn cứ theo Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả, theo đó, có 3 trường hợp bài đăng facebook không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả như sau:

– Bài đăng trên Facebook dưới dạng tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

– Bài đăng trên Facebook dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

– Bài đăng trên Facebook dưới dạng quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhãn hiệu không được sử dụng 3 năm liên tiếp có bị chấm dứt hiệu lực không?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu, trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy nhãn hiệu không được sử dụng 3 năm liên tiếp sẽ không bị chấm dứt hiệu lực theo Điều 95 Luật Sở hữu trí...

Xâm phạm bí mật kinh doanh bị phạt như thế nào?

Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sụng là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi...

Quyền nhân thân của tác giả có được chuyển giao hay không?

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định...

Sinh viên photo sách giáo trình để học có vi phạm bản quyền tác giả không?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở...

Tên thương mại có chuyển nhượng được không?

Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi