Trang chủ » Đất đai » Hỏi đáp luật đất đai » Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Đất đai |
  • 791 Lượt xem

Anh Tuấn chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang đào ao thả cá có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Văn Quyền. Tôi có vấn đề muốn nhờ luật sư giải đáp như sau: Năm 2005 anh gia đình anh Tuấn được giao đất để trồng cây hàng năm, nay gia đình anh muốn chuyển sang đào ao thả cá thì anh có phải chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Anh có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

 

Trả lời:

Về vấn đề này, Luật sư của chúng tôi xin trả lời như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

“-  Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

–  Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

–  Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

–  Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

–  Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

–  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

–  Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Ngoài ra, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định nêu trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, muốn chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này, hộ gia đình anh Tuấn phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.