• Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Giấy phép Kinh doanh lữ hành |
  • 389 Lượt xem

Tra cứu giấy phép lữ hành quốc tế ở đâu?

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định.

Lữ hành quốc tế là gì?

Lữ hành quốc tế là hoạt động nhằm thực hiện chuyến đi từ quốc gia này đến quốc gia khác bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.
Kinh doanh lữ hành quốc tế là hoạt động của Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cung cấp các tour du lịch nước ngoài cho người đi du lịch trong nước và cho người nước ngoài du lịch nước mình.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Trong đó, Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP như sau:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Đồng thời, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Cụ thể Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL:

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

– Quản trị lữ hành;

– Điều hành tour du lịch;

– Marketing du lịch;

– Du lịch;

– Du lịch lữ hành;

– Quản lý và kinh doanh du lịch;

– Quản trị du lịch MICE;

– Đại lý lữ hành;

– Hướng dẫn du lịch;

– Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

– Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Hồ sơ cấp giấy phép lữ hành quốc tế

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017).

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Bản chính Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Quy trình thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế

Để xin giấy phép lữ hành, khách hàng cần thực hiện như sau:

Bước 1: Ký quỹ tại ngân hàng

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng);
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Bước 2: Đăng ký thành lập công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế

Theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định, cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nới công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần).

– Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức.

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận ký quỹ của ngân hàng.

– Giấy ủy quyền cho Công ty luật Hoàng Phi đại diện hoàn tất thủ tục

Bước 3: Nộp hồ sơ và Nhận giấy đăng ký kinh doanh từ Sở kế hoạch đầu tư

Bước 4: Các thủ tục sau khi thành lập

– Khắc dấu công ty.

– Mở tài khoản ngân hàng cho công ty.

– Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet.

– Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản.

– Kê khai và đóng thuế môn bài.

Bước 5: Xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Công ty nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tra cứu giấy phép lữ hành quốc tế ở đâu?

Bước 1: Quý khách truy cập vào trang của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch – Tổng cục du lịch – Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam theo đường link sau:

http://csdl.vietnamtourism.gov.vn/.

Bước 2: Trên trang web đó hiện lên thông tin sau:

+ Thông tin về hướng dẫn viên;

+ Thông tin về Doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

+ Thông tin về cở sở lưu trú;

+ Thông tin về điểm đến du lịch.

Quý khách chọn Doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Bước 3: Trên trang web sẽ hiện lên các đầu mục như: tỉnh, thành phố; Loại hình; Số giấy phép; Tên doanh nghiệp. Quý khách sẽ nhập lần lượt đầy đủ các thông tin trên sau đó bấm tra cứu.

Sau khi bấm tra cứu xong, trường hợp Quý khách nhập đầy đủ các trường thông tin, trên cổng thông tin sẽ chỉ hiện lên thông tin duy nhất của Doanh nghiệp có Giấy phép lữ hành quốc tế mà mình cần tìm với các thông tin cơ bản như sau: tên doanh nghiệp; số giấy phép lữ hành quốc tế; ngày cấp giấy phép; địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; số điện thoại; địa chỉ email của Doanh nghiệp đó.

Trong trường hợp Quý khách chỉ nhập trường thông tin: tỉnh, thành phố; Loại hình thì trên cổng thông tin sẽ hiện lên tất cả các Doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố và cùng loại hình với các thông tin cơ bản: tên doanh nghiệp; số giấy phép lữ hành quốc tế; ngày cấp giấy phép; địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; số điện thoại; địa chỉ email của Doanh nghiệp đó.

Dịch vụ thành lập công ty lữ hành uy tín chất lượng tại Luật Hoàng Phi

Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế tương đối phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện kèm theo. Vì vậy nhiều Doanh nghiệp chưa nắm vững được các quy định pháp luật liên quan dẫn đến việc thành lập công ty lữ hành gặp nhiều khó khăn, mất thời gian, chi phí và công sức. Hiểu rõ những vướng mắc đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty lữ hành uy tín chất lượng nhằm hỗ trợ Khách hàng.

Đến với dịch vụ thành lập công ty lữ hành chúng tôi sẽ thực hiện các công việc:

– Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Nhận và bàn giao cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Tư vấn cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài;

– Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

– Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Tra cứu giấy phép lữ hành quốc tế ở đâu? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ hotline Luật Hoàng Phi: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Cơ quan có thẩm quyền Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy...

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Những vấn đề cần quan tâm

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điều kiện kèm theo và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế – Những yếu tố cần chăm sóc để những bạn được...

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép lữ hành là giấy phép được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho công ty du lịch để công ty này đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hoặc lữ hành nội địa, bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn chi tiết hơn về thủ tục xin giấy phép lữ hành để quý khách hàng tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi