• Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 1918 Lượt xem

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh

Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là đối với chi nhánh thì cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để có thể hoạt động hợp pháp.

Vậy thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh cụ thể ra sao?, định nghĩa về chi nhánh và thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh được hiểu như thế nào? Và mẫu thông báo thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh thế nào?

Mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ một số quy định hiện hành, hỗ trợ thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng nhất.

>>>>>>> Tham khảo: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo khoản 1 điều 44 Luật doanh nghiệp 2020.

Ngành nghề kinh doanh là gì?

Hiện nay, trong hệ thống pháp lý không quy định về khái niệm ngành nghề kinh doanh. Hệ thống ngành nghề kinh doanh được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, doanh nghiệp có quyền:

– Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành đã được ban hành và phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh là gì?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh là một trong những thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có nhu cầu muốn chi nhánh kinh doanh thêm một ngành nghề hoặc muốn thu hẹp ngành nghề kinh doanh lại.

Do chi nhánh chỉ được phép kinh doanh những ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh

Tại khoản 2 điều 62 của nghị định số 01/2021/NĐ-CP có quy định về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh chính là thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.”

Như vậy, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh sẽ diễn ra theo các bước như sau:

– Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đầy đủ

Trong đó, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

+ Văn bản ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác, đơn vị thực hiện dịch vụ khi chủ thể được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đó.

– Sau khi doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như trên nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh.

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên nhận cho khách hàng

Sau đó tiếp tục thực hiện việc kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ về yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh. Đồng thời, hồ sơ đã hợp lệ thì cơ quan này sẽ thực hiện việc điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệ quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Nhận kết quả

Trong thời hạn là 3 ngày làm việc tính từ khi nộp hồ sơ đầy đủ thì khách hàng sẽ nhận được chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu doanh nghiệp đăng ký mà có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì phải thông báo tới doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lưu ý: Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thay đổi về nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 10 ngày tính từ khi có thay đổi.


Mẫu thông báo thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Mẫu thông báo thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh được quy định cụ thể tại phụ lục II-13 đính kèm theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Sau đây, để quý vị hình dung rõ về mẫu này, chúng tôi sẽ đưa ra mẫu của 1 trường hợp cụ thể dưới đây:

CÔNG TY A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/TB

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY A

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 1234567877

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 12345678904

Ngày cấp: 22/9/ 2020; Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư B

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):       

CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY A

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:43527891999

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 12345678905

Ngày cấp: 22/11/2020 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư C

Nội dung đăng ký thay đổi:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

Lam

Nguyễn Hoàng Lam

Trên đây là nội dung bài viết Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ vui lòng gọi đến Hotline Luật Hoàng Phi: 0981.378.999

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không gửi thông báo kịp thời tới cơ quan có thẩm quyền, trong vòng 10 ngày từ khi có thay đổi, thì doanh nghiệp có thể phát sinh bị phạt xử lý vi phạm hành...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ giáo dục

Giáo dục đào tạo là một ngành nghề có điều kiện và vô cùng phức tạp khi thành lập, nên việc cần có một đơn vị am hiểu về pháp luật, cũng như dày dặn kinh nghiệm trong thực tế triển khai sẽ có thể giúp ích cho bạn rất...

Mã ngành 4632 gồm những ngành gì?

Mã ngành 4632 bao gồm: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh...

Mã ngành nghề kinh doanh Vận tải hành khách

Khi đã nắm rõ về các Mã ngành nghề kinh doanh Vận tải hành khách, Doanh nghiệp có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật để gửi lên Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi