Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 252 Lượt xem

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Pháp luật hiện nay không giới hạn về số ngành nghề hộ kinh doanh được đăng ký. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

Trong quá hình hoạt động thì doanh nghiệp được phép thay đổi ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết hơn.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể thì hộ kinh doanh được lựa chọn kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh cần Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh cá thể

– Phải thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự bổ sung theo quy định pháp luật;

– Ngành, nghề được kinh doanh nói chung và bổ sung nói riêng không thuộc các trường hợp ngành, nghề bị cấm kinh doanh theo quy định pháp luật;

Các hoạt động đầu tư kinh doanh theo bị cấm được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020. Bao gồm:

+ Kinh doanh các chất ma túy;

+ Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

+ Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

+ Kinh doanh mại dâm;

+ Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

+ Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

+ Kinh doanh pháo nổ;

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

– Với những ngành, nghề đòi hỏi điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật phải đáp ứng các điều kiện tương ứng đó. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh cá thể được đăng ký bao nhiêu ngành nghề kinh doanh?

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:

“Điều 89. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

Từ quy định trên thấy được rằng pháp luật hiện nay không giới hạn về số ngành nghề hộ kinh doanh được phép đăng ký. Theo đó hộ kinh doanh cá thể có thể đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh hộ kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh hộ kinh doanh gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu tại phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ;

– Một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền;

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực);

– Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

– Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Để Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khi có nhu cầu Bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh cá thể thì hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trên đây của chúng tôi.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc online đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở). Quý vị lưu ý nộp hồ sơ trong 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

– Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Lệ phí bổ sung ngành, nghề kinh doanh hộ kinh doanh

Khi nộp hồ sơ bổ sung ngành cho hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì lệ phí là 100.000 đồng. Chủ hộ kinh doanh nộp lệ phí ngay khi hồ sơ được tiếp nhận. Trường hợp hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tuyến thì lệ phí được giảm 50% và nộp khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Dịch vụ bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là đơn vị hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh nói chung và bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh nói riêng của chúng tôi luôn nhận được những đánh giá, phản hồi tích cực từ các khác hàng bởi tính tiện ích, chất lượng và chi phí hợp lý. Khi có nhu cầu bổ sung ngành, nghề hộc kinh doanh, Quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về hộ kinh doanh, thủ tục bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc soạn hồ sơ bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh;

– Soạn hồ sơ bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh;

– Nộp hồ sơ bổ sung ngành, nghề hộ kinh doanh;

– Xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Nhận và bàn giao kết quả tới khách hàng nhanh chóng;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho hộ kinh doanh sau khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Trên đây là những thông tin cần biết về hộ kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho hộ kinh doanh. Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh có những vướng mắc cần được hỗ trợ và tư vấn quý khách hàng có thể liên hệ cho chúng tôi theo cách thức sau đây:

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.150.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, trong đó có quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là mã...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Kinh doanh nhà nghỉ cần thành lập doanh nghiệp không?

Một trong những điều kiện kinh doanh nhà nghỉ theo Luật Du lịch 2017 là phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất là gì? Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất được quy định như sau: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất. 2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nói chung không phải là thủ tục quá khó khăn, phức tạp. Song đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, cũng như những doanh nghiệp lần đầu tự thực hiện thủ tục thì việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian, công...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi