Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh
  • Thứ ba, 20/02/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 102 Lượt xem

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký của đơn vị doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp cần thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh?

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà các công ty phát sinh thay đổi so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đó, các trường hợp bắt buộc Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền đó là:

– Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).

– Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).

– Thay đổi trụ sở chính của công ty.

– Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.

– Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).

– Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.

– Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

– Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).

– Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

– Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh cần những tài liệu gì?

Tùy theo nhu cầu thay đổi của Doanh nghiệp mà pháp luật sẽ có sự điều chỉnh yêu cầu về Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh sao cho phù hợp. Ví dụ như với loại hình công ty cổ phần thì hồ sơ yêu cầu các loại tài liệu giấy tờ như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị (đối với trường hợp không thay đổi điều lệ);

– Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh

Tùy từng trường hợp thay đổi mà doanh nghiệp phải tiến hành thông báo ở Cơ quan đăng ký kinh doanh; Cơ quan thuế hoặc cả hai. Theo đó các bước để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh được thực hiện với loại hình công ty cổ phần theo thứ tự sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi công ty

Công ty cổ phần chuẩn bị bộ hồ sơ theo danh mục nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi công ty

Khách hàng Nộp trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi trong trường hợp thay đổi dẫn đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp như: thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi thông tin đăng ký thuế….

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh mất bao nhiêu thời gian?

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký của đơn vị doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký từ chối yêu cầu của doanh nghiệp, công ty và thông báo rõ lý do, hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và sửa đổi.

Tuy nhiên, trên thực tế trường hợp khách hàng tự soạn thảo hồ sơ và tự mình tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ dẫn đến việc thời gian thay đổi có thể bị kéo dài do hồ sơ sẽ bị cơ quan đăng ký trả lại do chưa hợp lệ, thiếu hồ sơ, thậm chí có nhiều trường hợp tự thực hiện thay đổi và thời gian kéo dài đến 30-45 ngày mà vẫn chưa hoàn thành.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hoàng Phi có uy tín, chất lượng không?

Luật Hoàng Phi với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin với các dịch vụ về Doanh nghiệp mình cung cấp luôn đảm bảo về chất lượng, độ tin cậy và sự uy tín. Theo đó, khi nhận được yêu cầu của Khách hàng về thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ có trách nhiệm hỗ trợ các nội dung công việc như sau:

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.

– Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.

– Tư vấn các thủ tục sau thay đổi ;

– Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

– Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi