Luật Hoàng Phi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

25/05/2022

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là trình tự, thủ tục mà chủ sở hữu, người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nơi mà doanh nghiệp đó có trụ sở chính trong trường hợp có sự thay đổi một số nội dung trong quá trình hoạt...

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

25/05/2022

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính có những sự thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa...