Trang chủ Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh
  • Thứ hai, 13/03/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 6021 Lượt xem

Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh sẽ được Luật Hoàng Phi tư vấn chi tiết qua bài viết sau đây, kính mời quý độc giả tham khảo.

Hiện nay, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng căn cước công dân để ghi nhận thông tin khi thành lập doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh để phù hợp với quy định của pháp luật là điều bắt buộc.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn thủ tục thay đổi (cập nhật) thông tin từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân để khách hàng tham khảo.

Căn cước công dân là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định như sau:

– Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này.”

Hiểu một cách đơn giản căn cước công dân là một loại giấy tờ tùy thân chính của công dân Việt Nam, trong đó phải ghi rõ và có đầy đủ thông tin cá nhân của công dân.

Bên cạnh đó, nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân được quy định tại Điều 18 Luật này, cụ thể:

– Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau đây:

+ Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

+ Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

– Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân.

Khi nào cần đổi chưng minh thư nhân dân sang căn cước công dân?

Hiện nay theo quy định số 06/2021/TT-BCA các đối tượng sau đây cần phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip:

– Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang căn cước công dân gắn chip sau ngày 1/7/2021 gồm:

+ CMND hết thời hạn sử dụng.

+ Thay đổi họ – tên – tên đệm.

+ Thay đổi ngày – tháng – năm sinh.

+ CMND bị hư hỏng không thể dụng được.

+ Thay đổi đặc điểm nhận dạng công dân.

+ Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại CCCD do CMND sẽ không còn được sử dụng.

– Những trường hợp bắt buộc đổi căn cước công dân mẫu cũ sang căn cước công dân gắn chip sau ngày 1/7/2021 gồm:

+ Thẻ cũ bị hư hỏng không sử dụng được.

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ cũ.

+ Thay đổi thông tin về ngày – tháng – năm sinh, tên – họ – chữ đệm.

+ Xác định lại giới tính, đặc điểm nhận dạng, quê quán.

Thông tin chứng minh thư nhân dân được thể hiện ở mục nào trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) có ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến doanh nghiệp như tên, địa chỉ doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh….vv.

Thông tin chứng minh thư nhân dân sẽ được thể hiện tại 02 nội dung sau trên giấy phép kinh doanh.

– Thông tin cá nhân thành viên góp vốn công ty;

– Thông tin cá nhân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tại sao phải thay đổi căn cước trên giấy phép kinh doanh?

Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “ Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Khi có phát sinh việc thay đổi một trong các thông tin quy định tại Điều 28 dưới đây thì phải thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, theo quy định trên khi thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh việc Giám đốc/thành viên góp vốn đổi từ CMND cũ sang dùng căn cước công dân mới thì doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước trên giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân thực hiện như sau:

– Bước 1: Chứng thực (công chứng) căn cước công dân sẽ thay đổi

Khách hàng có thể liên hệ với văn phòng công chứng hoặc ủy ban dân nhân xã/phường để tiến hành thủ tục công chứng căn cước công dân của những người sẽ thay đổi.

– Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi căn cước công dân

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

+ Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

+ Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao y công chứng giấy xác nhận về việc thay đổi từ CMND cũ sang căn cước công dân do công an cấp của người đại diện theo pháp luật (nếu có);

+ Trong trường hợp người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc CCCD

– Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi chứng minh tới Sở kế hoạch đầu tư

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 4: Thẩm định hồ sơ thay đổi căn cước công dân

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Sau thời gian thẩm định hồ sơ, trường hợp cơ quan đăng ký xác nhận hồ sơ doanh nghiệp nộp đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã ghi nhận thông tin căn cước công dân mới.

Công bố thông tin thay đổi căn cước trên đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh công bố nội dung thay đổi của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn công bố là 30 ngày kể từ ngày thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí thực hiện Thủ tục thay đổi căn cước trên giấy phép kinh doanh là bao nhiêu tiền?

Theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “ Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi thực hiện thủ tục thay đổi chứng minh thư nhân dân của Giám đốc sẽ được miễn phí.

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/TB-CT

Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ……………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………..

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Cập nhật thông tin cá nhân Ông ………………… trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Căn cước công dân số: 123456789

Ngày cấp: 04/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 12/04/2024

Địa chỉ thường trú: Số 4, đường Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 4, đường Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên Thành phố Hà Nội

2. Cập nhật thông tin cá nhân Ông ……………………. trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Căn cước công dân số: 987654321

Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 06/11/2030

Địa chỉ thường trú: Thôn X, Xã Y, Huyện K, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Thôn X, Xã Y, Huyện K, Thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

HỒ VĂN CHƯƠNG

 

Dịch vụ thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế giỏi, giàu kinh nghiệm, uy tín, tận tình, chúng tôi tự tin cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.

Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau đây trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

– Tư vấn về nội dung khách hàng dự định thay đổi và đưa ra ý kiến chuyên môn để mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung khách hàng thay đổi

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi căn cước công dân

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi cho khách hàng tham khảo. Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu

– Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và chuyển cho khách hàng

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh;

Trên đây là những những tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

– Hotline yêu cầu dịch vụ trong giờ hành chính: 0981.393.686 – 0981.393.868
– Hotline yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999
– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)
– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi