Trang chủ » Doanh nghiệp » Tư vấn doanh nghiệp » Thủ tục thành lập Công ty thẩm định giá như thế nào?

Thủ tục thành lập Công ty thẩm định giá như thế nào?

(Cập nhật: 07/05/2019 | 14:23)

Công ty thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Công ty thẩm định giá là Công ty hoạt động theo pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để có thể kinh doanh ngành nghề kinh doanh thẩm định giá, khách hàng cần thực hiện các Bước sau:

Bước 1: Thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Sở kế hoạch Đầu tư

Hồ sơ cho việc thành lập Công ty thẩm định giá bao gồm:

+ Giấy đề nghị thành lập Công ty thẩm định giá

+ Điều lệ Công ty thẩm định giá

+ Danh sách cổ đông công ty

+ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá

+ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu chứng thực của cổ đông góp vốn.

Thời gian thực hiện công việc: Thời gian cho việc thành lập Công ty thẩm định giá là 05 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

LUẬT HOÀNG PHI tư vấn và cung cấp dịch vụ THÀNH LẬP CÔNG TY thẩm định giá tại Việt Nam, khi có nhu cầu thành lập CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Luật Hoành Phi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Thủ tục thành lập Công ty thẩm định giá như thế nào?

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Bộ tài chính

Hồ sơ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

c) Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

d) Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

e) Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

g) Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Thời hạn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.

Lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá với mức phí: 3.500.000 VND