• Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp |
  • 3594 Lượt xem

Thủ Tục Giải Thể Công Ty Theo Quy Định Mới Năm 2024

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp nhanh chóng và tiện lợi nhằm giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính, làm thủ tục xin giải thể tại cơ quan quản lý kinh doanh, tiến hành hủy con dấu, đóng mã số thuế của công ty. Đăng bố cáo giải thể 03 số báo liên tiếp.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý chí của chủ công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có rất nhiều lý do khiến các công ty giải thể như mục tiêu kinh doanh đặt ra không hoàn thành, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải thể theo quy định của pháp luật,…

Như vậy có thể thấy được công ty có thể bị giải thể trong trường hợp như sau:

– Giải thể tự nguyện: Đây là trường hợp công ty giải thể theo theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; giải thể theo quyết định của hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ bị yêu cầu giải thể.

Ngoài ra công ty có thể bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên để thực hiện thủ tục giải thể công ty thì cần phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Khi doanh nghiệp của bạn muốn giải thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực: Thành lập công ty, mua bán, sáp nhập, giải thể công ty. Công ty Luật Hoàng Phi đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách. Quý khách yên tâm sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời cũng tiết kiệm được thời gian mà vẫn đạt được chất lượng phục vụ tốt và chuyên nghiệp nhất.

thủ tục giải thể công ty

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty gồm những gì?

– Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu trước đây thành lập công ty cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp.

– Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản.

– Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD…).

– Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

– Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ).

– Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Trình tự, thủ tục giải thể công ty theo quy định mới nhất

Thủ tục cần thiến hành khi thực hiện giải thể công ty là việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của công ty

Trong quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; lý do công ty giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán khoản nợ, thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án để xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty

– Khi quyết định giải thể công ty được thông qua thì công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan biết về quyết định giải thể công ty.

– Trong thời gian là 07 ngày làm việc từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, gửi đến cơ quan thuế và người lao động tại công ty. Đăng quyết định giải thể công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở chính, tại chi nhánh, tại văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty. Trừ trường hợp trong điều lệ công ty có quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự như sau: nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định; nợ thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi công đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, chia cho các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ tương đương với sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể công ty

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian là 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

 – Sau thời gian là 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể công ty hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Như vậy công ty khi giải thể cần thực hiện đầy đủ thủ tục giải thể công ty theo các bước như trên.

 

thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty tại Luật Hoàng Phi

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty.

– Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty. Chúng tôi sẽ linh động soạn hồ sơ theo loại hình kinh doanh mà quý công ty đang tiến hành giải thể cho phù hợp như: giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty tnhh, giải thể công ty hợp danh hay giải thể hộ kinh doanh cá thể.

– Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế.

– Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

– Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.

– Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

– Trả dấu tại Công an và nhận thông báo thu hồi dấu.

– Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

– Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

– Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục giải thể công ty, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá dịch vụ:

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại quận Ba Đình

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh cũng là một thủ tục hành chính nhà nước mà cơ quan thụ lý giải quyết là Sở kế hoạch & Đầu tư. Ở đây là sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà...

Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp cần thiết được đặt ra khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không còn hiệu...

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp...

Tiếp tục hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh

Trong hồ sơ thông báo, doanh nghiệp đã ấn định cụ thể ngày bắt đầu tạm ngừng và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh. Do vậy, khi hết thời hạn tạm ngừng thì doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục hoạt động kinh doanh của...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp nhất...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi