Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 196 Lượt xem

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng

Kiểu dáng công nghiệp là tài sản trí tuệ có giá trị lớn nhưng lại dễ bị làm nhái. Nếu bạn không đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thì người khác có thể sao chép mà không bị coi là vi phạm với kiểu dáng công nghiệp của bạn.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục hành chính để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ độc quyền.

Lưu ý: Pháp luật chỉ bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp khi kiểu dáng đó được cấp Văn bằng bảo hộ. Nghĩa là nếu bạn không có văn bằng thì bạn không được bảo hộ;

Khi bạn đăng ký và được cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chỉ có một mình bạn được độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó, và bạn có quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp tương tự, nhầm lẫn với kiểu dáng công nghiệp của bạn;

Kiểu dáng công nghiệp là tài sản trí tuệ có giá trị lớn nhưng lại dễ bị làm nhái. Nếu bạn không đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thì người khác có thể sao chép mà không bị coi là vi phạm với kiểu dáng công nghiệp của bạn.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lưu ý: Nhiều người sở hữu chung kiểu dáng công nghiệp, đánh dấu x vào nội dung yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ cho các chủ đơn khác trên Tờ khai.

– Một bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (bao gồm cả hình vẽ, nếu có): Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp; phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và gồm các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm/bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;

+ Chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp quốc tế (theo Thoả ước Locarno);

+ Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;

+ Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;

+ Ảnh chụp hoặc hình vẽ.

+ Bản chất và đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

– Bốn bộ ảnh chụp/bản vẽ:

+ Phải rõ ràng và sắc nét. Không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

+ Phải theo cùng một tỉ lệ.

+ Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120) mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.

+ Phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó.

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nếu đơn nộp thông qua đại diện.

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác); quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

– Chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu có).

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần đảm bảo những gì?

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng

Bước 1: Xác định đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bước 2: Phân loại và tra cứu kiểu dáng

Việc phân loại và tra cứu sẽ giúp chủ đơn đánh giá được khả năng đăng ký trước khi quyết định nộp đơn đăng ký.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi tra cứu và kết luận Kiểu dáng công nghiệp có khả năng đăng ký, chủ đơn sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo thông tin bên dưới.

Bước 4: Nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

Việc nộp đơn đăng ký sẽ được ưu tiên sớm nhất để tránh việc kiểu dáng bị mất tính mới và có ngày ưu tiên sớm nhất.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp Kiểu dáng công nghiệp đủ điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo cấp văn bằng cho kiểu dáng, trường hợp ngược lại Cục SHTT sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng mất bao lâu được cấp văn bằng?

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Theo quy định, thời hạn bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn. Hết thời hạn 05 năm này mà bạn vẫn muốn được tiếp tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn. Bạn chỉ được gia hạn hai lần liên tiếp với thời hạn mỗi lần là 05 năm. Vì vậy, một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ với thời hạn tối đa là 15 năm.

Chi phí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng

Căn cứ biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, cá nhân, tổ chức đăng ký kiểu sáng công nghiệp sẽ phải trả các khoản phí, lệ phí sau:

STT

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu (đồng)

1Lệ phí nộp đơn150.000
2Lệ phí cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp120.000
3Phí thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp700.000
4Phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (mỗi phân nhóm)

Áp dụng trong trường hợp: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp mà người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại.

100.000
5Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)600.000
6Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác480.000
7Phí công bố đơn120.000
8Phí đăng bạ120.000
Lưu ý: Ngoài chi phí trên, cá nhân, tổ chức không tự mình thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà thuê cá nhân, tổ chức khác thực hiện thì còn mất thêm phí “dịch vụ”.

Luật Hoàng Phi cung cấp Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi tự tin đơn vị sẽ không làm quý khách hàng thất vọng. Với dịch vụ trọn gói về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc như sau:

– Tư vấn điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp nào không được bảo hộ giúp khách hàng lựa chọn kiểu dáng công nghiệp phù hợp để đăng ký.
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
– Nộp đơn tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đưa ra ý kiến kết luận về việc kiểu dáng công nghiệp có khả năng đăng ký hay không?.

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế

– Thay mặt nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

– Theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả

– Theo dõi trả lời các công văn, ý kiến phản đối

– Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

– Tiến hành các thủ tục đăng ký, Gia Hạn, Chuyển nhượng, Xử lý vi phạm sáng chế…

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về: Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi