Trang chủ » Tư vấn Doanh nghiệp » Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty

Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty

Khi các doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ của công ty, tùy vào từng loại hình mà các doanh nghiệp sẽ có các hình thức tăng vốn khác nhau dựa vào phần tài sản đã góp của công ty.

Tùy theo mục đích và tình hình tài chính mà các doanh nghiệp khi hoạt động có thể điều chỉnh mức vốn điều lệ của công ty theo 2 hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ. So với việc giảm vốn điều lệ có phần phức tạp và khó khăn hơn do doanh nghiệp muốn giảm vốn cần chứng minh không tồn đọng các khoản nợ và lệ phí, thì việc đăng ký tăng vốn điều lệ lại có phần đơn giản hơn nhiều.

Để nắm rõ hơn về quy trình, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty mời quý khách tham khảo những vấn đề dưới đây:

Theo quy định tại Điều 29, Luật Doanh nghiệp 2014 có định nghĩa : “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Như vậy, Khi các doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ của công ty, tùy vào từng loại hình mà các doanh nghiệp sẽ có các hình thức tăng vốn khác nhau dựa vào phần tài sản đã góp của công ty. Cụ thể:

– Công ty TNHH 1 thành viên:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 87 Luật doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên quyết định hình thức tăng vốn và mức tăng vốn của công ty theo 1 trong 2 cách sau:

+ Do chính chủ sở hữu tự góp thêm vốn bằng tài sản cá nhân thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài sản công ty

+ Huy động thêm vốn góp của các cá nhân , tổ chức khác vào tài sản công ty để điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ hiện có.

Trường hợp 2, Công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi lại mô hình tổ chức hoạt động doanh nghiệp :

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ lên Phòng đăng ký kinh doanh

– Thay đổi sang loại hình công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cũng có 2 hình thức tăng vốn điều lệ ở loại hình công ty này theo quy định tại Ddieeuf Luật doanh nghiệp 2014:

+ Tăng vốn góp của các thành viên : Vốn góp thêm được phân chia theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn đã góp của họ trong điều lệ công ty.

Lưu ý : Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

+ Tăng vốn điều lệ thông qua việc tiếp nhận vốn góp của một thành viên mới : Mức vốn điều lệ mới được chia cho các thành viên theo tỉ lệ . Nếu doanh nghiệp đã có 50 thành viên và áp dụng cách này để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi sang loại hình công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

– Công ty Cổ phần

Do là loại hình công ty có quy mô lớn nhất, đòi hỏi một lượng tài chính tương xứng với quy mô hoạt động nên việc tăng vốn của công ty Cổ phần cũng có những đặc trưng riêng, có thể huy động một lượng tài chính lớn dưa trên hình thức : Chào bán cổ phần ( Điều 122 Luật doanh nghiệp 2014)

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu : Các cổ đông hiện tại của công ty đăng ký mua thêm cổ phần được chào bán từ đó trực tiếp tăng vốn điều lệ cho công ty theo mức tỉ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

+ Chào bán ra công chúng: Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phần ra công chúng cũng phải tuân thủ các điều kiện về luật Chứng khoán như : Phải có mức vốn điều lệ trước khi chào bán là 10 tỉ đồng, Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán,….

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ : Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khi đã xác định được cần lựa chọn các thức nào để thực hiện việc tăng vốn, doanh nghiệp cần thực hiện công việc tiếp theo là thông báo lên Cơ quan Nhà nước để cập nhật thông tin thay đổi lên cơ sở dữ liệu quốc gia đồng thời hợp thức hóa các thủ tục pháp lý trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT)

Lưu ý : Trong thông báo thay đổi ngoài việc đảm bảo các thông tin cần thiết của doanh nghiệp như : Tên công ty, mã số doanh nghiệp, …. Cần lưu ý ghi đầy đủ và rõ ràng nội dung thay đổi có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như Hình thức góp vốn, Tài sản góp vốn, thời điểm thay đổi vốn và Số vốn cũ, mới sau thay đổi.

– Mỗi loại hình doanh nghiệp cần bổ sung thêm các văn bản tương ứng:

+ Công ty TNHH 1 thành viên : Quyết đinh thay đổi tăng vốn của Chủ sở hữu

+ Công ty TNHH 2 thành viên : Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi tăng vốn

+ Công ty Cổ phần : Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về thay đổi đăng ký kinh doanh; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần ( Chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán ra công chúng)

– Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ)

Luât Hoàng Phi sẽ trực tiếp soạn thảo và chuẩn bị các văn bản trong hồ sơ đến quý khách hàng khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ sẽ nộp trực tiếp tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ hợp lệ , không sai sót , doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với thông tin về mức vốn điều lệ sau khi thay đổi.

Doanh nghiệp đồng thời công bố nội dung thay đổi thông tin doanh nghiệp lên hệ thống đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi vốn.

Lưu ý: Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau :

– Kê khai mẫu 08 và nộp lên Cơ quan thuế quản lý

– Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung , chậm nhất là 31/12 của năm có sự thay đổi về vốn

Dịch vụ Tăng vốn điều lệ cho mọi loại hình doanh nghiệp của Luật Hoàng Phi

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp lâu năm và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn hiểu những trở ngại, vướng mắc liên quan dến các thủ tục doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, tư vấn viên nhiệt tình và tận tâm, chúng tôi luôn lắng nghe và hỗ trợ quý khách hàng các vấn đề liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ :

– Khái quát các nội dung cần thực hiện khi thay đổi vốn điều lệ từ đó hướng khách hàng đến mức vốn cần và đủ cho hoạt động kinh doanh của công ty

– Lựa chọn hình thức tăng vốn cho doanh nghiệp đơn giản , nhanh gọn và đúng pháp luật

– Trực tiếp soạn thảo Toàn bộ hồ sơ và các nội dung có liên quan

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, giải trình và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của Cơ quan Nhà nước

– Nhận kết quả thay đổi vốn, công bố thông tin lên Hệ thống đăng ký kinh doanh và bàn giao kết quả sớm nhất đến khách hàng

– Hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế môn bài bổ sung ( Nếu có)

Để yêu cầu dịch vụ và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất, vui lòng liên hệ :

SĐT : 0981.378.999 ( Mr Phi) , 0981.150.868 ( Ms Hương)

Email : lienhe@luathoangphi.vn

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2020

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những tài liệu trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh. Cùng tìm

Tăng Vốn Điều Lệ Công ty TNHH 1 Thành Viên Cần Làm Những Gì?

Tăng Vốn Điều Lệ Cần Làm Những Gì? Thủ tục tăng vốn điều lệ được tiến hành như thế nào? Hãy cùng Luật Hoàng

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần năm 2020

Ở nước ta hiện nay đang tồn tại rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh,

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế năm 2020

Trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Thay đổi vốn điều lệ, cụ thể là tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một quyết định rất quan trọng và đặc

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."