Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập công ty tại Hậu Giang
  • Thứ hai, 13/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 280 Lượt xem

Thành lập công ty tại Hậu Giang

Hậu Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tục thành lập công ty tại Hậu Giang như thế nào?

Hậu Giang là một địa phương đang phát triển với các chỉ số kinh tế đều đang tăng trưởng tốt. Vậy thành lập công ty tại Hậu Giang như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây.

Giới thiệu tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2018, Hậu Giang là đơn vị xếp thứ 52 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 48 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 52 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 776.700 người dân, GRDP đạt 29.763 tỉ Đồng (tương ứng với 1,2926 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 38,32 triệu đồng (tương ứng với 1.664 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,08%.

Đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong tháng 10 năm 2012, có chuyển biến và tiếp tục phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực, nổi bật là, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,6% so với tháng trước, tăng 6% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,1% so với tháng trước, tăng 22% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 3% so với tháng trước, tăng 45,3% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất và dịch vụ thu ngoại tệ tăng so với tháng trước, tăng 29,3% so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng tỉ lệ thấp hơn tháng trước và thấp hơn bình quân chung cả nước.

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, đặc biệt khu vực 1 có mức tăng hơn 2,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tốt.

Ai có quyền thành lập công ty tại Hậu Giang?

Các cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập công ty tại Hậu Giang, trừ một số trường hợp sau đây:

– Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định dưới đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đặt tên công ty tại Hậu Giang như thế nào?

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của thủ tục thành lập công ty tại Hậu Giang chính là tên của công ty. Khi đặt tên công ty, cần lưu ý các vấn đề sau đây:

– Tên công ty bao gồm 2 thành tố đó là: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên công ty không được vi phạm các điều cầm sau:

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật doanh nghiệp.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thành lập công ty cổ phần tại Hậu Giang như thế nào?

Trong các loại hình doanh nghiệp thì loại hình công ty cổ phần được nhiều khách hàng lựa chọn. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Hậu Giang bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty tại Hậu Giang được lập thành 01 bộ và nộp đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Các bước thành lập công ty tại Hậu Giang

Thành lập công ty tại Hậu Giang được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập công ty

Các điều kiện cần chuẩn bị bao gồm: lựa chọn loại hình doanh nghiệp, đặt tên công ty, chọn địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Lập hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được lập theo quy định của pháp luật tùy theo loại hình doanh nghiệp thành lập. Quý vị có thể tham khảo các bài viết của Luật Hoàng Phi để biết chi tiết về hồ sơ thành lập công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước

Hồ sơ thành lập công ty được nộp trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Nhận kết quả

Nếu đủ điều kiện thành lập công ty, người nộp hồ sơ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không, cơ quan nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập công ty tại Hậu Giang

Thủ tục thành lập công ty sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Công ty Luật Hoàng Phi là đơn vị cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp uy tín, đảm bảo tính pháp lý được nhiều khách hàng tin tưởng hiện nay. Khi cung cấp dịch vụ thành lập công ty, Luật Hoàng Phi đảm bảo thực hiện các công việc:

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, giải đáp thắc mắc về thủ tục thành lập công ty;

+ Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

+ Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp;

+ Thay khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có ủy quyền;

+ Nhận kết quả và bàn giao lại khách hàng;

+ Hỗ trợ một số thủ tục sau thành lập.

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại Hậu Giang, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ: 0981.378.999 hoặc 0981.393.868

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi