Trang chủ hội đồng nhân dân

hội đồng nhân dân

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hội đồng nhân dân các cấp là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời quyết định...

Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức hội đồng nhân dân?

Thứ ba, 24/05/2022

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi