Dịch vụ Bổ Sung, Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Năm 2020

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014, các doanh nghiệp có quyền được thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký thành...

Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện

Trước khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần xác định rõ ngành nghề mà mình dự định bổ sung có nằm trong danh mục ngành...

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Như Thế Nào?

Theo quá trình phát triển của công ty hoặc là công ty phải thay đổi bổ sung cá ngành nghề mới theo nhu cầu thị trường và định hướng công ty hoặc là pháp...

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Nhanh Năm 2020

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là nhu cầu thực tế của các công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành...