Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Khuyến Mại Như Thế Nào?
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1895 Lượt xem

Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Khuyến Mại Như Thế Nào?

Trong quá trình hoạt động, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phù hợp với hàng hóa khuyến mại, doanh nghiệp có thể tiến hành sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại.

Nếu doanh nghiệp có đăng ký khuyến mại và được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để thay đổi nội dung chương trình khuyến mại này, doanh nghiệp cần sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại.

Pháp luật hiện hành quy định nhiều hình thức khuyến mại và doanh nghiệp được tự do lựa chọn hình thức khuyến mại phù hợp. Tuy nhiên, sau khi đăng ký khuyến mại, trong quá trình hoạt động phát sinh những vấn đề khiến doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi.

Bài viết này chúng tôi cung cấp đến doanh nghiệp các quy định về sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ để thực hiện thủ tục sửa đổi thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

1. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

a) Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại (trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP);

c) Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai theo quy định tại Điều 97 Luật thương mại;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

2. Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

a) Các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 96 Luật thương mại và Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại

Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

3. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

1. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký.

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung bao gồm 01 văn bản thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

a) Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bsung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bsung để phối hợp quản lý.

5. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Mẫu Đơn đăng ký sửa đổi nội dung khuyến mại

Trong hồ sơ sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại đơn đăng ký là bắt buộc, tuyệt đối không thể thiếu. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua nhiều cách thức khác nhau nhưng đơn đăng ký phải theo mẫu dưới đây:

TÊN THƯƠNG NHÂN

——

 

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………,ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:……………………………………

Tên thương nhân:………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….Fax:………………..Email: ………………………

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số …………ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do điều chỉnh:………………………………………………………………..

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– (Các cam kết khác………..)

                                                                          ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

                                                                                                                              (Ký tên và đóng dấu)

sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại

Dịch vụ sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại thông qua Luật Hoàng Phi

Trải qua hơn 12 năm trong quá trình hoạt động, Luật Hoàng Phi đã đăng ký sửa đổi nội dung khuyến mại cho hàng trăm nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh/thành phố. Luật Hoàng Phi là nơi hội tụ nhiều luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm trong việc sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại. Chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng sửa đổi đăng ký thành công trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, đối với hoạt động sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại Luật Hoàng Phi có chức năng đại diện nên sẽ thuận lợi hơn so với các đơn vị cung cấp cùng dịch vụ khác. Do vậy mà lựa chọn Luật Hoàng Phi, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được an tâm tuyệt đối.

Nếu còn vướng mắc chưa hiểu rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về vấn đề sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi