Trang chủ Kiến thức pháp luật Giấy phép doanh nghiệp Sàn giao dịch thương mại điện tử Mẫu đề án sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất
  • Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Kiến thức pháp luật Giấy phép doanh nghiệp |
  • 5288 Lượt xem

Mẫu đề án sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất

Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn khách hàng viết đề án sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cơ sở pháp lý sàn giao dịch thương mại điện tử

– Nghị định 52/2013/ NĐ-CP về Thương mại điện tử.

– Nghị định 08/2018/NĐ- CP Sửa đổi một số nghị định liên quan đên điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ công thương.

– Thông tư 47/2014/ TT- BTC Quy định quản lý website thương mại điện tử.

Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử

Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

2. Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử

Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

3. Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

a) Người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng;

b) Khách hàng trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là người tiêu dùng dịch vụ thương mại điện tử và là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ do người bán trên website này cung cấp;

c) Trường hợp người bán trực tiếp đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng không phải là bên thứ ba cung cấp thông tin theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử

Các chủ thể ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này.

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

b) Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;

c) Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

4. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định này.

 

Mẫu đề án sàn giao dịch thương mại điện tử

MẪU ĐỀ ÁN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tên thương nhân/tổ chức

——————

Số:  ………………..  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày    tháng    năm 20..   

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Website ………………………

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC

1. Giới thiệu chung

2. Thông tin cơ bản về thương nhân/tổ chức như:

Mô tả các thông tin cơ bản như: ngày thành lập, số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn vốn đầu tư…

3. Cơ cấu tổ chức

4. Số lượng nhân viên

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Ghi chú

Nhân viên kinh doanh
Nhân viên IT
Nhân viên pháp lý
Nhân viên giao hàng
Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, yahoo messenger….)
Nhân viên bảo hành, bảo trì, lắp đặt
Đội ngũ quản lý điều hành

5. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

6. Liệt kê các hoạt động cung cấp dịch vụ khác (nếu có) mà thương nhân/tổ chức tiến hành ngoài môi trường trực tuyến

II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

1. Loại hình cung cấp dịch vụ trên website

– Sàn giao dịch TMĐT

– Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

– Dịch vụ đấu giá trực tuyến

– Dịch vụ khác

Mô tả về cách thức cung cấp mỗi dịch vụ

2.Giới thiệu sơ bộ về hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT

Website chính thức hoạt động từ: tháng………năm………

Phạm vi, địa bàn kinh doanh

Trong tỉnh, thành phố          Các tỉnh lân cận         Cả nước    Toàn cầu

Các loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên website

Máy tính và mạng                           Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng

Điện thoại                                        Máy ảnh, máy quay

Điện tử – nghe nhìn                         Sản phẩm cơ khí, ô tô, xe máy       

Thực phẩm, sữa, đồ uống               Đồ thể thao

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm          Hoa, quà tặng

Thời trang                                        Sách, văn phòng phẩm

Gỗ, vật liệu xây dựng                       Đồ thủ công mỹ nghệ

Nội thất, ngoại thất                           Công nghiệp, xây dựng

Dịch vụ du lịch                                  Dịch vụ giải trí (phim, nhạc, trò chơi…)

Dịch vụ Bất động sản                       Sức khỏe, sắc đẹp

Mẹ và bé                                           Đồ dùng sinh hoạt 

Sản phẩm khác: ………………  .      Dịch vụ khác: …………………………

Các mốc phát triển hoặc mở rộng dịch vụ

Mô tả quá trình hình thành và phát triển cũng như mở rộng, chuyển đổi mô hình kinh doanh dịch vụ….

3. Thông tin về các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ

Các hình thức chấp nhận thanh toán

Trực tiếp tại công ty           Trực tuyến                                       Chuyển khoản

Tin nhắn (SMS)                 Đơn vị thanh toán trung gian            Visa, Master Card

Thanh toán khi nhận hàng (COD)  

Hình thức khác…………………………………………………………………………………………..

Nếu đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, cần nêu rõ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã tích hợp………………………………………………………………………………………………………………………

Lưu ý: Đối với các website đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến, phải công bố trên website chính sách bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng.

Dịch vụ vận chuyển, giao nhận

Tự vận chuyển                    Thuê bên thứ 3                   Cả hai hình thức

Mô tả chi tiết thông tin về dịch vụ vận chuyển, giao nhận

Chính sách bảo hành

Mô tả chi tiết về chính sách bảo hành sản phẩm/dịch vụ trên website.

Chính sách hoàn trả hàng

Mô tả chi tiết về chính sách hoàn trả hàng trên website.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Mô tả chi tiết chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên website. Chi tiết tham khảo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website

Cơ chế kiểm soát tự động                                     Cơ chế kiểm soát riêng

Có quy định về đăng thông tin                               Cơ chế giám sát khác

Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website.

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

     Tự thỏa thuận        Đưa ra cơ quan pháp luật          Hình thức khác

Mô tả chi tiết về cơ chế, quy trình giải quyết tranh chấp.

Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác

Xác thực đơn hàng qua SMS         Xác thực đơn hàng qua Email

Công cụ Quản lý gian hàng            Tùy biến giao diện gian hàng

Công cụ Quản lý Sản phẩm            Công cụ Quản lý đơn hàng

Công cụ Quản lý thanh toán           Công cụ Quản lý giao nhận

Đánh giá uy tín người bán              Đánh giá sản phẩm

Tích hợp giỏ hàng                           Chữ ký số   

Tích hợp mạng xã hội                     Dịch vụ quảng cáo

Mô tả các dịch vụ hỗ trợ khác trên website

4. Nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên

Nguồn thu chính của website thương mại điện tử

Dịch vụ tư vấn                            Phí thành viên         Tin nhắn         

Thu phí % dựa trên đơn hàng    Quảng cáo               Dịch vụ gia tăng khác

Cơ chế thu phí thành viên

Mô tả cơ chế thu phí từ các dịch vụ trên website (có thu phí dịch vụ hay không, đối tượng bị thu phí hoặc loại hình dịch vụ thu phí, cách thức/mức tính phí…)

Tổng doanh thu:Năm trước…………………….

Năm nay ………………………

5. Biện pháp kỹ thuật – nghiệp vụ

Ví dụ: các biện pháp bảo mật hệ thống, bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin, xử lý sự cố…, chính sách/chương trình quản lý đối với website

6. Hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ

Quảng cáo, tiếp thị trực tuyến

Quảng cáo trên các báo điện tử         Đặt logo trên website khác

Gửi Email quảng cáo                          Quảng cáo trả phí qua Google

Quảng cáo trả phí facebook Ads        Quảng cáo trên facebook fanpage

Quảng cáo trên Youtube                     Quảng cáo trên Twitter

Quảng cáo trên các Kiosk                   Quảng cáo trên blog, forum

Khác…………………………………..

Mô tả sơ bộ các hình thức xúc tiến, tiếp thị cho website mà thương nhân/tổ chức tiến hành trên môi trường trực tuyến.

Quảng cáo, tiếp thị ngoài môi trường trực tuyến

Quảng cáo trên các báo/tạp chí giấy                        Phát tờ rơi quảng cáo

Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện                          Tài trợ/bảo trợ cho các sự kiện

Tổ chức đội ngũ tiếp thị                                            Tổ chức tập huấn, đào tạo  

Tiếp thị bán hàng qua điện thoại                               Tiếp thị qua đại lý, kênh phân phối

Quảng cáo trên truyền hình                                       Quảng cáo trên đài tiếng nói

Khác…………………………………..

Mô tả sơ bộ về các hình thức xúc tiến, tiếp thị cho dịch vụ cung cấp trên website mà thương nhân/tổ chức tiến hành ngoài mô trường trực tuyến.

III. CẤU TRÚC, TÍNH NĂNG VÀ CÁC MỤC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRÊN WEBSITE

1. Cấu trúc của website

Nêu các mục thông tin hoặc sơ đồ website

2. Miêu tả các tính năng chủ yếu của website

Ví dụ: chức năng cho phép người bán đăng thông tin, upload hình ảnh; chức năng cho phép người bán mở các gian hàng hoặc website nhánh; chức năng đặt hàng trực tuyến, chức năng thanh toán trực tuyến; chức năng đấu giá trực tuyến, v.v…

3. Quy trình đăng và quản lý thông tin trên website

Bao gồm quy trình đăng thông tin của người dùng và quy trình duyệt hoặc kiểm soát thông tin của người quản lý website.

IV. PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.

1. Quyền và trách nhiệm của thương nhân/tổ chức

2.Quyền và trách nhiệm của đối tác hoặc người bán trên website

3.Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

Nêu rõ cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp, vai trò và trách nhiệm các bên trong việc giải quyết tranh chấp.

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

Ký và đóng dấu

Có thể bạn quan tâm: giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ Tục Xin Giấy phép Website Thương mại điện tử bán hàng

Thủ Tục Xin Giấy phép Website Thương mại điện tử bán hàng sẽ được công ty Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn chi tiết qua bài viết dưới...

Sàn thương mại điện tử là gì?

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó....

Mẫu quy chế sàn giao dịch thương mại diện tử

Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn mẫu quy chế sàn giao dịch thương mại điện tử để khách hàng tham...

Lợi ích của sàn giao dịch thương mại điển tử là gì?

Khách hàng cùng tham khảo bài viết sau đây của công ty chúng tôi để đánh giá được lợi ích của sàn giao dịch thương mại điển tử sẽ mang lại cho doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghê...

Giấy phép creative commons là gì?

Giấy phép Creative Commons tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả chia sẻ các tác phẩm của mình với người sử dụng nhằm thúc đẩy sự sáng tạo trong Cộng đồng Sáng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi