Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:58)

Để nộp đơn đăng ký sáng chế, trước hết người nộp đơn phải chuẩn bị được bộ hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam được quy định tại thông tư 01/2007/BKHCN.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam gồm những hồ sơ gì, chủ sáng chế phải cung cấp những thông tin gì để hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký sáng chế.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam là thủ tục bắt buộc để tác giả có thể được công nhận độc quyền đối với giải pháp mà mình đã sáng tạo ra.Vậy làm cách nào để đăng ký sáng chế tại Việt Nam? Trước hết người nộp đơn phải chuẩn bị được bộ hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam được quy định tại thông tư 01/2007/BKHCN.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam bao gồm các tài liệu và hồ sơ sau:

  • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế

  • Tải mẫu tờ khai tại đây

  • Xem Video hướng dẫn soạn thảo tờ khai tại đây

  • 02 bản mô tả sáng chế (được viết theo hướng dẫn)

  • Chứng từ nộp phí và lệ phí

  • Giấy ủy quyền (nếu thực hiện thông qua đai diện sở hữu công nghiệp)

  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có)​