Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?
  • Thứ sáu, 10/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 381 Lượt xem

Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh là phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Pháp luật quy định một số trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Vậy Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh không? Thay đổi đăng ký kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những gì?

Giám đốc công ty là gì?

Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, giám đốc là một trong những người quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Thay vì chức danh giám đốc, một số công ty có tổng giám đốc để phân biệt với các giám đốc của chi nhánh, phòng ban. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật, điều lệ công ty. Giám đốc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Ai quyết định chức danh giám đốc trong công ty?

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

– Với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Với công ty cổ phần, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

– Với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay còn được gọi là đăng ký kinh doanh sẽ có các nội dung như sau:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, khi có thay đổi ở những nội dung trên thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Vậy Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 thì số giấy tờ pháp lý của cá nhân (tức là số CCCD/CMND/Hộ chiếu) của những người dưới đây là một trong những nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

– Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần;

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, nếu giám đốc công ty là một trong 3 đối tượng trên thì khi đổi số căn cước công dân cần phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Ở một số công ty giám đốc là người được thuê về làm việc, thì khi có thay đổi về căn cước công dân doanh nghiệp sẽ không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

>>>>> Tham khảo: Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cần những gì?

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản phô tô công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật

+ Bản sao y công chứng giấy xác nhận về việc thay đổi từ CMND cũ sang căn cước công dân do công an cấp.

+ Giấy giới thiệu trong trường hợp người đi nộp không phải là đại diện theo pháp luật của công ty.

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh là phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói tại Luật Hoàng Phi

Khi có nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể tự thực hiện thủ tục hoặc sử dụng dịch của các đơn vị có uy tín như công ty Luật Hoàng Phi. Việc sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc về doanh nghiệp, về thủ tục mà cũng sẽ tiếp kiệm được thời gian khi thực hiện thủ tục này.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Hoàng Phi sẽ bao gồm các công việc:

– Tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh? của khách hàng;

– Cung cấp miễn phí tờ khai, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay khách hàng;

– Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

Công ty Luật Hoàng Phi đã cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trong nhiều năm và vinh dự có được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng bởi:

+ Đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, tận tâm với khách hàng, với công việc;

+ Phương thức làm việc nhanh chóng, linh hoạt, chuyên nghiệp;

+ Dịch vụ của Luật Hoàng Phi trọn gói, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của khách hàng;

+ Chi phí dịch vụ hợp lý, công khai, không có phụ phí, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Trên đây là nội dung bài viết Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi