Trang chủ Kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ Gia hạn/chuyển nhượng/sửa đổi

Gia hạn/chuyển nhượng/sửa đổi

Gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng là chuyên mục con của chuyên mục Kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ bao gồm bài viết về thủ tục gia hạn/chuyển nhượng/sưa đổi đối tượng sở hữu trí tuệ như (gia hạn nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp; thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu; thủ tục chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp/sáng chế)

Thủ Tục Gia Hạn Nhãn Hiệu Như Thế Nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Gia hạn nhãn hiệu là thủ tục hành chính tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ để làm cho nhãn hiệu có thêm hiệu lực 10 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn, gia hạn nhãn hiệu sẽ giúp chủ sở hữu được tiếp tục độc quyền sử dụng nhãn hiệu thêm 10 năm tiếp theo....

Chi phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Thứ năm, 18/07/2024

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu rất quan trọng vì nó là bằng chứng pháp lý cho quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu và cũng là cơ sở để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trước các bên...

Thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu 2024

Thứ năm, 18/07/2024

Luật Hoàng Phi vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Lý do là vì công ty của tôi thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không biết có phải thay đổi lại hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hay không? Tôi...

Thủ Tục Gia Hạn Nhãn Hiệu Như Thế Nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Gia hạn nhãn hiệu là thủ tục hành chính tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ để làm cho nhãn hiệu có thêm hiệu lực 10 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn, gia hạn nhãn hiệu sẽ giúp chủ sở hữu được tiếp tục độc quyền sử dụng nhãn hiệu thêm 10 năm tiếp...

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Thứ bẩy, 13/07/2024

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực tính từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận, thời điểm kết thúc kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn và Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, hiệu lực bảo...

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế là một trong những thủ tục được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ, để tham khảo thủ tục sửa đổi đơn, khách hàng vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để có thông tin chi...

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Thứ bẩy, 13/07/2024

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu của KDCN chuyển giao quyền sở hữu đối với KDCN đó cho một bên khác và được thực hiện tại Cục sở hữu trí...

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2024

Thứ bẩy, 13/07/2024

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ thực hiện và ghi nhận thông qua hồ sơ đăng ký của người nộp...

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Thứ năm, 18/07/2024

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được chủ đơn hoặc tổ chức đại diện cho chủ đơn tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ khi đơn có sự thay đổi như thay đổi địa chỉ chủ sở hữu, chuyển nhượng đơn, loại bỏ 1 phần nhóm sản phẩm/dịch...

Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Logo Như Thế Nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Gia hạn đăng ký logo gồm những bước nào? Đây là một trong những câu hỏi thường xuyên được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đặt ra trong quá trình sử dụng logo. Và để hỗ trợ mọi người hiểu rõ hơn vấn đề này, Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết dưới...

Step to step for Trademark Renewal in Vietnam

Thứ bẩy, 13/07/2024

Are you looking to renew your trademark in Vietnam? Here's a step-by-step guide on how to do...

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp như thế nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Việc xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 150 Luật SHTT về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công...

Thừa kế quyền tài sản đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

Thứ bẩy, 13/07/2024

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Có quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí...

Thủ Tục Chuyển Nhượng Bản Quyền Tác Giả Mới Nhất Theo Quy Định

Thứ bẩy, 13/07/2024

Thủ tục chuyển nhượng bản quyền tác giả là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Luật Hoàng Phi, khi muốn chuyển nhượng bản quyền tác giả, khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được tư...

Gia Hạn Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp Năm 2024

Thứ bẩy, 13/07/2024

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong phạm vi toàn quốc và loại bỏ khả năng độc quyền của bất kì đơn vị nào trên phạm vi toàn thế...

Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thứ bẩy, 13/07/2024

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những loại văn bằng bảo hộ có thời hạn của luật. Chính vì vậy khi hết thời hạn lần đầu, chủ sở hữu muốn tiếp tục Luật bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ làm thủ tục gia...

Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu như thế nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Nhãn hiệu là một tài sản vô hình nhưng có giá trị tạo dựng thương hiệu đối với doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với doanh nghiệp không còn quá xa lạ đối với một doanh...

Duy Trì Hiệu Lực Bằng Sáng Chế Như Thế Nào?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Bằng sáng chế theo quy định pháp luật Việt Nam sẽ có thời hạn 20 năm tính từ thời điểm nộp đơn. Nếu quá thời hạn nêu trên, mọi cá nhân, tổ chức sẽ phải nộp lệ phí duy trì hàng năm và tiến hành các thủ tục duy trì hiệu lực bằng sang...

Chi phí chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất?

Thứ bẩy, 13/07/2024

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cùng xu thế cạnh tranh khốc liệt, số lượng nhãn hiệu đăng ký bảo hộ ngày càng nhiều. Để nhãn hiệu được chuyển nhượng cho chủ thế khác thì cần phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của...

Điều kiện, Hồ sơ, Chi phí chuyển nhượng nhãn hiệu

Thứ bẩy, 13/07/2024

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cũ sẽ tiến hành thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ để chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho chủ sở hữu...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi