Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Duy trì hiệu lực Bằng sáng chế

Duy trì hiệu lực Bằng sáng chế

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:58)

Bằng sáng chế có hiệu lực chỉ có thể giữ được hiệu lực trong trường hợp Quý Khách hàng tiến hành thủ tục nộp phí Duy trì hiệu lực hàng năm cho đến hết thời hạn hiệu lực của văn bằng.

Luật Hoàng Phi tư vấn và đại diện Quý Khách hàng thực hiện việc Duy trì này.

Hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế (Giải pháp hữu ích)

  • Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Duy trì hiệu lực Bằng sáng chế

Thời hạn yêu cầu duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế

  • Hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực.

  • Hồ sơ yêu cầu duy trì có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực và phải nộp lệ phí duy trì cộng với 10% lệ phí duy trì cho mỗi tháng nộp muộn.                                          

Đại diện yêu cầu duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế

Luật Hoàng Phi được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nên được phép đại diện Chủ Bằng độc quyền sáng chế yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền duy trì hiệu lực, cụ thể như sau:

  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

  • Đại diện Chủ Bằng độc quyền sáng chế nộp và theo dõi hồ sơ duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

  • Đại diện trực tiếp trao đổi với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan.

  • Và đại diện thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan.