Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Điều kiện, Hồ sơ, Chi phí chuyển nhượng nhãn hiệu
  • Thứ hai, 06/05/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 4599 Lượt xem

Điều kiện, Hồ sơ, Chi phí chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cũ sẽ tiến hành thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ để chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho chủ sở hữu mới.

Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu?

Để có thể chuyển nhượng nhãn hiệu, hai bên nhận và chuyển cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nhãn hiệu và quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc, tên thương mại hoặc các nhãn hiệu liên kết của Công ty đối với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

– Ngoài ra, một điều rất quan trọng đó là hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Như vậy, việc chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ được thực hiện qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Những vấn đề liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng sẽ được đề cập ở phần tiếp theo của bài viết thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu.

Trường hợp nào nhãn hiệu bị hạn chế chuyển nhượng?

Luật Sở hữu trí tuệ có quy định một số điều kiện hạn chế đối với chuyển nhượng nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cần biết:

– Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ;

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu.

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu như thế nào?

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu gồm những tài liệu sau đây:

– Tờ khai đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu (theo mẫu);

– Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bên chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ theo các đầu mục được liệt kê như trên, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục SHTT

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ:

– Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức.

– Tiến hành ghi nhận và văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

– Cuối cùng là công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu còn thiếu sót Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

– Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng; và:

– Ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu mới

Cục sở hữu trí tuệ sẽ ghi nhận thông tin chủ sở hữu mới trên giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho chủ sở hữu mới

Chi phí (lệ phí) chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Chi phí chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ bao gồm những khoản chi phí sau đây:

– 120.000 Đồng (Phí công bố Quyết định chuyển nhượng quyền nhãn hiệu)

– 230.000 Đồng (Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu (mỗi đối tượng):)

– 120.000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định chuyển nhượng quyền nhãn hiệu)

 – 550.000 Đồng (Phí thẩm định đơn (mỗi đối tượng): 550.000 đồng (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận))

– 600.000 Đồng (Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết (mỗi đối tượng):

Tổng lệ phí cho việc chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ là: 1.620.0000 VND

Lưu ý: Chi phí nêu trên là lệ phí nộp cho cơ quan đăng ký là Cục sở hữu trí tuệ. Chi phí này KHÔNG bao gồm phí dịch vụ (trường hợp sử dụng dịch vụ) của công ty tư vấn.

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu của Công ty Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là đơn vị có 12+ năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ, với hơn 30 Luật sư và chuyên viên pháp lý cao cấp, chúng tôi tư tin sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc chuyển nhượng nhãn hiệu.

Ngoài ra, Luật Hoàng Phi còn là Tổ chức đại diện quyền sở hữu trí tuệ đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam mới mã tổ chức đại diện – 192.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

Tư vấn điều kiện chuyển nhượng cho khách hàng tham khảo;

– Tư vấn nội dung hợp đồng chuyển nhãn hiệu và xây dựng hợp đồng khung cho khách hàng;

– Thay mặt Soạn hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu;

– Nộp hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, theo dõi hồ sơ cho đến khi ra kết quả cuối cùng;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã ghi nhận chủ sở hữu mới và bàn giao cho khách hàng.

Hỏi đáp nhanh thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu?

Thời gian chuyển nhượng nhãn hiệu?

Thời gian chuyển nhượng nhãn hiệu được tính từ ngày hồ sơ chuyển nhượng được nộp và chấp nhận hợp lệ từ 6-8 tháng.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cục sở hữu trí tuệ sẽ ra công văn yêu cầu chủ thể chuyển nhượng cần bổ sung và khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm 1-2 tháng phụ thuộc vào việc chủ thể có sớm bổ sung được hồ sơ theo yêu cầu hay không?

Nhãn hiệu chứng nhận có được chuyển nhượng không?

Nhãn hiệu chứng nhận được phép chuyển nhượng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận, các chủ thể cần lưu ý về hồ sơ chuyển nhượng ngoài những đầu mục chúng tôi đã trình bày ở trên, cần phải có thêm:

(i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại Điều 105 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(ii) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với nhãn hiệu chứng nhận theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Có được chuyển nhượng nhãn hiệu trùng với tên thương mại?

Theo quy định tại Điều 139 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2022) về điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

– Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó

Như vậy: Việc chuyển nhượng nhãn hiệu trùng với tên thương mại sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và sẽ bị cấm chuyển nhượng.

Trường hợp này, bên chuyển nhượng cần chủ động đổi tên thương mại trùng với tên nhãn hiệu trước khi chuyển nhượng.

Ví dụ: Tên công ty là Công ty TNHH Xây Dựng Toàn Thắng  và chủ thể đã đăng ký nhãn hiệu Toàn Thắng cho nhóm xây dựng, trước khi chuyển nhượng nhãn hiệu, công ty cần tiến hành thay đổi tên công ty trước khi chuyển nhượng.

Khi cần tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ chuyển nhượng thương hiệu, Khách hàng liên hệ với Luật Hoàng Phi theo địa chỉ sau:

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ:  Vui lòng gọi: 04.6285 2839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686

Liên hệ ngoài giờ Hành chính:  Vui lòng gọi: 0981.378.999             Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng Hà Nội: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh: Phòng 11.12 Tầng 11, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi