Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Gia Hạn Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp Năm 2024
  • Thứ năm, 04/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 2743 Lượt xem

Gia Hạn Bằng Độc Quyền Kiểu Dáng Công Nghiệp Năm 2024

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong phạm vi toàn quốc và loại bỏ khả năng độc quyền của bất kì đơn vị nào trên phạm vi toàn thế giới.

Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp?

Quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng được xác lập như sau:

Quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

Hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được tính từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 05 năm và được gia hạn văn bằng 02 lần với mỗi lần gia hạn là 05 năm.

Ví dụ: Kiểu dáng A nộp đơn ngày 20/05/2005 được cấp vào ngày 20/11/2006 thì ngày hết hạn là 5 năm kể từ ngày nộp đơn tức là ngày 20/05/2010. Như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2009 đến này 20/05/2010 (06 tháng trước ngày Bằng độc quyền hết hiệu lực).

Như vậy, tổng thời gian bảo hộ của 1 văn bằng kiểu dáng là 15 năm và được tính từ ngày chủ sở hữu nộp đơn đăng ký.

Thời điểm gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ yêu cầu gia hạn của chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp đối với bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp như sau:

Sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng, thu hẹp phạm vi bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

20.4 Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

a) Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp không được gia hạn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

b) Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thời điểm nộp hồ sơ gia hạn hiệu lực văn bằng bao hộ kiểu dáng công nghiệp được chia thanh 02 khung thời gian như sau:

Khung 1: Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trong thời gian 06 tháng trước khi kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực;

Khung 2: Gia hạn hiệu lực trong thời gian 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, trường hợp này chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ gia hạn bằng kiểu dáng công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);

+ Bản gốc VBBH (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào VBBH);

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

+ Tài liệu khác (nếu cần).

Thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục gia bạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định thời điểm nộp yêu cầu gia hạn văn bằng kiểu dáng

Việc gia hạn văn bằng bảo hộ sẽ được thực hiện tại 02 khung thời gian (i) 6 tháng trước thời điểm văn bằng bảo hộ hết hiệu lực (ii) 6 tháng sau khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực (trường hợp này chủ đơn sẽ phải nộp thêm phí gia hạn muộn cho từng tháng muộn)

Ví dụ: Chủ sở hữu của kiểu dáng A nêu trên có thể nộp phí muộn nhất vào ngày 20/11/2010. Nếu nộp vào ngày 20/10/2010 thì chủ đơn phải nộp thêm 4 x 10% lệ phí gia hạn (do muộn 4 tháng).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng

Hồ sơ gia hạn gồm những tài liệu sau đây:

– Tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đăng ký kiểu dáng (trường hợp muốn ghi nhạn thời hạn hiệu lực mới trên GCN)

Lưu ý: Việc nộp hồ sơ gia hạn, không bắt buộc phải nộp kèm theo GCN đăng ký, trường hợp không nộp GCN, Cục SHTT sẽ ghi nhận hiệu lực mới trên đăng bạ quốc gia.

– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký)

Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng tới Cục SHTT

Chủ sở hữu sẽ nộp đơn gia hạn văn bằng bảo hộ tại các địa chỉ sau đây:

a. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng tại Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Địa chỉ: Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 024 3858 3069

b. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại : Tel:  (08) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (08) 3920 8486

c. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3889955 – Điện thoại : (0511)  3889955 ;  Mobile Phone : 0903502566Fax : (0511) 3889977

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ gia hạn văn bằng

Hồ sơ sau khi được nộp sẽ được cục SHTT tiến hành thẩm định điều kiện trước khi được cấp hiệu lực mới cho văn bằng bảo hộ

Bước 5: Ghi nhận hiệu lực mới cho GCN đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi thẩm định và thấy văn bằng bảo hộ đáp ứng đủ điều kiện để ghi nhận hiệu lực mới, Cục SHTT sẽ ghi nhận trên văn bằng bảo hộ hiệu lực mới và ghi nhận trên đăng bạ quốc gia.

Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ gồm những chi phí sau đây:

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/phương án

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn:10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn

+ Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/phương án

+ Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH

Dịch vụ gia hạn độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Luật Hoàng Phi

Thông thường, những khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Luật Hoàng Phi khi hết hạn cũng sẽ quay lại yêu cầu dịch vụ của chúng tôi. Điều này vừa giúp quý khách hàng có những ưu đãi đặc biệt, vừa thuận tiện trong quá trình xử lý vì Luật Hoàng Phi nắm rõ cốt lõi của vấn đề.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn gia hạn độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp quý khách hàng cần muốn tự thực hiện gia hạn nhưng không biết phải bắt đầu tư đâu? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Nộp hồ sơ gia hạn ở đâu?… có thể gọi đến tổng đài 1900 6557 của Luật Hoàng Phi để được trợ giúp. Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng để phục vụ quý khách.

Một số hình thức liên hệ khác:

– Hotline: 0961.589.688 – 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Tổng đài: 1900 6557

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu phòng khám sản phụ khoa

Đăng ký thương hiệu phòng khám sản phụ khoa như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc ỉa có thể tham khảo bài viết của chúng...

Đăng ký thương hiệu phòng khám da liễu

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu phòng khám da liễu. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi