Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 1713 Lượt xem

Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những loại văn bằng bảo hộ có thời hạn của luật. Chính vì vậy khi hết thời hạn lần đầu, chủ sở hữu muốn tiếp tục Luật bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ làm thủ tục gia hạn.

Kiểu dáng công nghiệp là một trong các đối tượng được bảo hộ bởi Luật Sở hữu trí tuệ. Với mỗi đối tượng bảo hộ khác nhau, pháp luật có quy định thời hạn bảo hộ khác nhau. Theo đó, mỗi giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật.

Khi hiệu lực của giấy chứng nhận này hết, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp để tiếp tục duy trì quyền lợi đối với kiểu dáng công nghiệp đăng ký.

Vậy thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp khi hết hiệu lực như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới vấn đề này.

Khi nào cần tiến hành gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

Như vậy: Thời hạn hiệu lực tối đa của 1 kiểu dáng công nghiệp là 15 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Để được gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu trong vòng 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn.

Trường hợp chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp nộp muộn đơn yêu cầu gia hạn thì vẫn được chấp nhận, tuy nhiên đơn yêu cầu phải được nộp trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực và chủ sở hữu phải nộp thêm lệ phí gia hạn hiệu lực muộn.

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp?

Thứ nhất: Kiểu dáng công nghiệp phải đang được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ

Để gia hạn được hiệu lực bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, thì kiểu dáng này phải đang được bảo hộ bởi Luật. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, trước khi hết 6 tháng trước khi thời hiệu bảo hộ hết hiệu lực thì chủ sở hữu phải làm thủ tục gia hạn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kiểu dáng công nghiệp không được Luật bảo hộ thì cũng không thể làm thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ.

Như vậy điều kiện tiên quyết để chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp có thể làm thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ thì kiểu dáng công nghiệp đó phải đang được Luật bảo hộ

Thứ hai:  Chủ thể thực hiện thủ tục gia hạn thời hiệu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải là chủ sở hữu hoặc là người đại diện hợp pháp

Cũng như việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu hoặc là người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện hợp pháp thì phải chuẩn bị cả văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trong thời hạn là 6 tháng trước khi văn bằng bảo hộ hết thời hạn, chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp phải thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu trong thời hạn này mà chủ sở hữu hoặc người đại diện không thực hiện thủ tục thì kiểu dáng kĩ thuật này sẽ không được bảo hộ của Luật khi hết thời hiệu.

Tiếp theo trong bài viết Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ cung cấp thông tin tới Quí vị về thủ tục thực hiện gia hạn.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chủ sở hữu cần chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ gia hạn bao gồm các giấy tờ sau:

– 02 Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp);

– 01 Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua đơn vị đại diện ủy quyền);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

– Tài liệu khác (nếu cần).

Thời gian gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

Theo luật định, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định và xử lý đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, do số lượng đơn lớn, thời gian thẩm định đơn có thể kéo dài thêm 3-4 tháng tính từ ngày nộp đơn yêu cầu gia hạn.

Sau quá trình thẩm định, Cục sở hữu trí thông báo về kết quả hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ yêu cầu gia hạn không có thiết sót, đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Thông tin gia hạn được ghi nhận vào bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và đăng công báo trên trang thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.

+ Trường hợp hồ sơ yêu cầu gia hạn không đáp ứng yêu cầu. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra công văn thông báo dự định từ chối gia hạn, chỉ rõ những vấn đề cần điều chỉnh, làm rõ hoặc yêu cầu bổ sung thêm tài liệu và ấn định thời gian trả lời công văn cho chủ sở hữu.

Cục sở hữu trí tuệ sẽ gia thông báo dự định từ chối gia hạn, trong thời hạn chủ sở hữu phải sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi lại thông báo rằng phản đối.

Trong thời hạn là 30 ngày kể từ khi ra thông báo dự định từ chối gia hạn hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mà chủ sở hữu không khắc phục những thiếu sót, sửa chữa hoặc không có ý kiến phản đối, phản đối không thích đáng thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối gia hạn.

Phí, lệ phí gia hạn giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp

Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ, chủ sở hữu gia hạn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần hoàn thiện phí, lệ phí gia hạn. Gồm một số khoản phí, lệ phí như sau:

– Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/phương án

– Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn

– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/giây chứng nhận

– Phí sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 700.000 đồng/phương án

– Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

– Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực: 120.000 đồng/giấy chứng nhận

Lưu ý: Chi phí nêu trên không bao gồm phí dịch vụ trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ gia hạn kiểu dáng công nghiệp của Luật Hoàng Phi.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Luật Hoàng Phi

Là đại diện sở hữu công nghiệp đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Luật Hoàng Phi có đủ điều kiện và năng lực để đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Trong trường hợp được khách hàng tin tưởng và ủy quyền thực hiện công việc, Luật Hoàng Phi sẽ tiến hành công việc gia hạn nhãn hiệu như sau:

– Tư vấn thủ tục gia hạn, gia hạn muộn kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn về tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành gia hạn;

– Tư vấn phí gia hạn nhãn hiệu cho khách hàng;

– Soạn thảo hồ sơ gia hạn, ký và nộp hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ;

– Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã ghi nhận hiệu lực mới của nhãn hiệu và chuyển cho khách hàng ;

– Tư vấn các vấn đề tiếp theo (nếu có) theo yêu cầu của khách hàng;

Hỏi đáp thủ tục gia hạn kiểu dáng công nghiệp?

Có thể gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dạng muộn được không?

Theo quy định, có 2 khung thời gian để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

(i) Gia hạn kiểu dáng trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi kiểu dáng hết hạn;

(ii) Gia hạn kiểu dáng trong khoảng thời gian 06 tháng sau khi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hết hạn;

Do đó, chủ sở hữu có thể tiến hành thủ tục gia hạn muộn nhưng phải trong khung thời gian ở mục (ii) nêu trên và sẽ phải trả thêm 1 khoản phí cho việc gia hạn muộn là 60.000 VND (sáu mươi nghìn đồng)

Mẫu tờ khai đăng ký gia hạn kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Mẫu tờ khai gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp là một trong những tài liệu trong hồ sơ gia hạn kiểu dáng, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn gửi đến quý độc giả mẫu tờ khai theo nội dung bên dưới.

[gview file=”https://luathoangphi.vn/wp-content/uploads/2022/05/To-khai-GH-bao-goi-mi.doc”]

Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở đâu?

Hồ sơ gia hạn kiểu dáng sẽ được nộp (i) trực tiếp (ii) qua đường bưu điện tới Cục sở hữu trí tuệ và văn phòng đại diện của Cục theo thông tin chi tiết như sau:

a. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn kiểu dáng tại Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Địa chỉ: Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 024 3858 3069

b. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại : Tel:  (028) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (028) 3920 8486

c. Địa chỉ nộp hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3889955 – Điện thoại : (0236)  3889955 ;  Mobile Phone : 0903502566Fax : (0236) 3889977

Quý khách hàng có nhu cầu gia hạn kiểu dáng công nghiệp hoặc tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi theo thông tin sau:

– Hotline: 0981.378.999 – 0981.059.868

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi