Luật Hoàng Phi Dịch vụ luật sư Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Dịch vụ luật sư |
  • 233 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác đồng tư là một trong năm hình thức đầu tư tại Việt Nam ngoài các hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Như đã chia sẻ trên đây, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sẻ phẩm theo quy định pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó:

– Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

– Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

– Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Các chủ thể trên khi để đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC phải tuân theo các quy định pháp luật nhất định. Cụ thể, Điều 27 Luật Đầu tư quy định như sau:

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, Bộ luật dân sự có các quy định tương ứng về hợp đồng hợp tác, ngoài ra còn các quy định liên quan khác cũng có thể được áp dụng trong giao kết, thực hiện hợp đồng. Còn hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay hợp đồng BCC gồm các nội dung chủ yếu:

– Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

– Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

– Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

– Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Khó khăn khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, Quý vị thường thiếu kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn nên có nhiều băn khoăn, vướng mắc như:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm những nội dung gì?

– Có bắt buộc phải có thời hạn trong hợp đồng không?

– Có bắt buộc phải lập thành văn bản không? Nếu bắt buộc phải lập thành văn bản thì có phải công chứng không?

– Tài sản đóng góp như thế nào? Nếu tài sản đóng góp là đất, nhà, công trình gắn liền với đất thì thủ tục như thế nào?

– Phân chia lợi nhuận như thế nào thì hợp lý và có lợi nhất?

– Nghĩa vụ trong việc hợp tác giữa các bên nên thỏa thuận như nào?

– Khi thực hiện  hợp đồng hợp tác kinh doanh có tranh chấp thì sẽ xử lý như thế nào? Có thể ký thêm hợp đồng phụ bên cạnh hợp đồng hợp tác kinh doanh hay không?

– Trong những trường hợp nào thì được rút khỏi hợp đồng hợp tác?…

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là đơn vị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng đầu hiện nay với các thủ tục có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, xin giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bảo hộ thương hiệu và tư vấn pháp luật có liên quan. Trong đó, dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác nói riêng là dịch vụ nổi bật của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh của Luật Hoàng Phi, Quý vị sẽ được hỗ trợ các nội dung:

– Tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực đầu tư, dự án đầu tư của doanh nghiệp;

– Tư vấn về hình thức hợp đồng và tính chất hợp đồng.

– Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến nội dung hợp đồng của doanh nghiệp;

– Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác gắn liền với dự án như đăng ký, chuyển nhượng, sang tên biến động về đất gắn liền dự án;

– Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và lợi ích của các bên trong hợp đồng.

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn, hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam). Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp nhất đối với doanh nghiệp. Bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi...

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên, nhân viên kế toán được đào tạo chuyên môn để đảm bảo cung cấp đến người thuê chất lượng dịch vụ tốt nhất với các thông tin chính xác...

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ kết hợp cùng doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà...

Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội

Để giúp doanh nghiệp quý khách hàng thực sự yên tâm sổ sách kế toán và vấn đề thuế cũng như tiết kiệm chi phí tối đa trong kinh doanh, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ báo cáo thuế chuyên...

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi