Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng
  • Thứ năm, 02/11/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 72 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu không chỉ mang lại những giá trị thương mại cho doanh nghiệp mà còn góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng là gì?

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Đà Nẵng là thủ tục mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện để hợp pháp hóa quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu và có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại sao phải thực hiện Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu. Nhưng đây là quyền mà cá nhân, tổ chức được sử dụng để được pháp luật bảo vệ trước những tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Không những vậy, việc đăng ký nhãn hiệu đem lại cho cá nhân, tổ chức những giá trị to lớn như:

– Xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu

Thông qua việc đăng ký nhãn hiệu, chúng ta sẽ kiểm tra được nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ mình đang sử dụng có bị trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký bảo hộ hay không để tránh vướng phải kiện tụng tranh chấp không mong muốn xảy ra.

– Bảo vệ nhãn hiệu khỏi các hành vi xâm phạm

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhãn hiệu, thương hiệu của bạn sẽ được pháp luật bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác.

Khi nhãn hiệu của bạn đã đăng ký bảo hộ, mà có người khác sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh, bạn có thể nhờ pháp luật can thiệp để đình chỉ việc sản xuất, phân phối lưu thông, tịch thu, tiêu huỷ hàng hoá vi phạm… và xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đối với người xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình tại cơ quan Toà án.

– Gia tăng niềm tin và độ nhận diện thương hiệu, nhãn hiệu với khách hàng

Đăng ký nhãn hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Qua đó khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của bạn với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

– Khai thác các lợi ích thương mại từ nhãn hiệu

Sau khi đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể khai thác được lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu… Mọi cá nhân tổ chức chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó khi có sự cho phép của bạn.

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu không chỉ mang lại những giá trị thương mại cho doanh nghiệp mà còn góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Điều kiện Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019) sau đây:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Cụ thể Luật Sở hữu trí tuệ 2022 có hiệu lực ngày 1/1/2023 có quy định Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh để thể hiện dưới dạng đồ họa.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng gồm những gì?

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng bao gồm các giấy tờ như sau:

– Tờ khai Đăng ký thương hiệu theo đúng mẫu quy định

– Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80*80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

– Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký và nhãn hiệu tập thể dung cho sản phẩm có tính đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý)

+ Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Chi phí Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Chi phí đăng cho một nhãn hiệu với 01 nhóm hàng hóa, dịch vụ

– Lệ phí nộp đơn: 150.000đ/đơn;

– Phí thẩm định nội dung: 550.000đ;

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu: 180.000đ;

– Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên  6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 120.000đ.

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000đ;

– Lệ phí đăng bạ: 120.000đ

– Lệ phí công bố nhãn hiệu: 120.000đ.

Chi phí đăng ký cho một nhãn hiệu với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ

–  Phí thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm thứ 2 trở đi

+ Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ: 550.000đ;

+ Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên  6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 120.000đ.

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu với mỗi nhóm tăng thêm

+ Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ: 180.000đ;

+ Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên 6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000đ.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000đ;

+ Lệ phí đăng bạ: 120.000đ.

Lưu ý: Chi phí nêu trên là chi phí nộp cho cơ quan nhà nước, trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ thì sẽ mất thêm chi phí cho bên dịch vụ thực hiện công việc. Theo đó, Phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại mỗi Tổ chức đại diện là khác nhau, theo đó quý khách hàng liên hệ trực tiếp các tổ chức Đại diện để được tư vấn và báo giá cho từng nhãn hiệu cụ thể.

Dịch vụ Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng tại Luật Hoàng Phi uy tín chất lượng

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu được Luật Hoàng Phi triển khai uy tín là phương thức đảm bảo đăng ký nhãn hiệu độc quyền thành công cho khách hàng khi được yêu cầu. Khách hàng khi tin tưởng, sử dụng dịch vụ Đăng ký thương hiệu trọn gói, công việc chúng tôi hỗ trợ thực hiện như sau:

– Tư vấn cách chọn tên nhãn hiệu cho hợp lý và có khả năng đăng ký cao;

– Tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi tiến hành nộp đơn;

– Soạn thảo bộ hồ sơ Đăng ký thương hiệu theo chuẩn mẫu quy định;

– Thay mặt khách hàng nộp tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi đơn đăng ký trong các giải đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục SHTT.

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và chuyển cho khách hàng.

Trên đây là một số chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về: Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ bộ phận chuyên môn phụ trách Sở hữu trí tuệ theo hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Quảng Bình

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Quảng Bình là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này, mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Hà Giang

Việc xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ vừa là chiến lược, đồng thời là điều kiện tiên quyết để các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang tham gia sâu, rộng trên môi trường thương mại điện tử. Từ thành công đạt được đã giúp cho vị ngọt của mật ong bạc hà, hương nồng nàn của chè shan, trái cam sành cùng nhiều sản phẩm đặc hữu khác vươn xa và chiếm lĩnh được niềm...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Gia Lai

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Pháp luật sở hữu trí tuệ chống mọi hành vi sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu đang được bảo...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phú Yên

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phú Yên, mời Quý vị theo dõi, tham khảo nội...

Đăng ký sáng chế tại Lai Châu

Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là việc làm rất quan trọng, giúp tác giả được bảo hộ độc quyền và ngăn chặn hành vi xâm phạm của người khác trong tương...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi