Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk
  • Thứ sáu, 03/11/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 105 Lượt xem

Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk

Theo đó, Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ bao gồm đánh giá điều kiện đăng ký sáng chế tra cứu khả năng đăng ký sáng chế nộp đơn đăng ký nhận được kết quả cuối cho việc đăng ký sáng chế.

Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật SHTT thì sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Theo đó, Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ bao gồm đánh giá điều kiện đăng ký sáng chế tra cứu khả năng đăng ký sáng chế nộp đơn đăng ký nhận được kết quả cuối cho việc đăng ký sáng chế.

Đối tượng được quyền Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, bao gồm:

– Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định theo pháp luật SHTT.

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Người có quyền đăng ký quy định nêu trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Điều kiện Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk

– Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện:

+ Có tính mới;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk

– Tờ khai đăng ký sáng chế được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành (in 03 bộ). Vui lòng liên hệ trực tiếp Luật Việt An để được cung cấp mẫu tờ khai theo quy định.

– Giấy uỷ quyền;

– Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần ví dụ minh hoạ, phần yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;

– Hình vẽ minh hoạ (nếu có);

– Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Tài liệu này có thể được bổ sung trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.

– Đối với các đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam thì ngoài các tài liệu nêu trên, cần phải cung cấp các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)… Đối với trường hợp này, có thể bổ sung bản gốc của Giấy Uỷ Quyền trong thời hạn là 34 tháng tính từ ngày ưu tiên. Các thông tin cần cung cấp:

+ Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

+ Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);

+ Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT nộp vào quốc gia Việt Nam).

Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk ở đâu?

Cơ quan duy nhất tại Việt nam tiếp nhận hồ sơ đăng ký sáng chế, xem xét hồ sơ và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Địa chỉ: số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Cục sở hữu trí tuệ còn có 02 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Thông tin liên hệ Văn phòng đại diện Tp. Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3889955, 0903.502.566

– Thông tin liên hệ Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 8A/1 đường Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39208483, (028) 39208485

Chủ sở hữu đăng ký sáng chế có thể lựa nộp đơn đăng ký sáng chế tại một trong các địa chỉ nêu trên bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Đối với các tổ chức/cá nhân/công ty nước ngoài và không có văn phòng đại diện tại Việt Nam, khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế bắt buộc phải ủy quyền cho Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký.

Chi phí Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk

Căn cứ biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải nộp các khoản phí sau đây:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.

– Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập; đối với đơn sáng chế có trên 01 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ => + 100.000 đồng.

– Phí thẩm định đơn đăng ký sáng chế:

+ Phí thẩm định hình thức bằng 20% x 900.000 đồng.

+ Phí thẩm định hình thức bằng 20% x 900.000 đồng.

– Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang.

– Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm.

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/đơn/yêu cầu.

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000 đồng/yêu cầu bảo hộ độc lập.

– Phí công bố thông tin: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: =+ 60.000 đồng/1 hình, từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: +10.000 đồng/trang).

– Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

Dịch vụ Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk uy tín chỉ có tại Luật Hoàng Phi

Để có thể sáng tạo ra một sản phẩm, nhà sáng chế phải bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết. Vì vậy cần phải đăng ký sáng chế, để tránh những tình huống xấu diễn ra. Vậy, khi Khách hàng muốn thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế hãy sử dụng ngay dịch vụ hỗ trợ trọn gói tại Luật Hoàng Phi.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng mọi đối tượng Khách hàng. Với gói dịch vụ trọn gói, chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ các công việc như sau:

– Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;

– Tư vấn tính khả thi được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền của sáng chế.

– Tra cứu tính mới của sáng chế tại Việt Nam và trên thế giới;

– Viết bản mô tả sáng chế, lập hồ sơ đăng ký sáng chế;

– Dịch sáng chế nước ngoài đăng ký tại Việt Nam và dịch sáng chế Việt Nam để đăng ký sáng chế tại nước ngoài.

– Đại diện đăng ký sáng chế cho khách hàng trong quá trình đăng ký sáng chế.

– Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký sáng chế.

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ sáng chế.

– Phản đối, khiếu nại các nội dung liên quan đến đơn đăng ký sáng chế.

– Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế và chuyển lại cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký sáng chế tại Đắk Lắk. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Thuận

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp chuyển giao chuyển quyền, bảo hộ quyền của cá nhân, tổ chức khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Để tạo ra một sản phẩm mới hoặc dây chuyền công nghệ mới, doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo nên uy tín thương hiệu từ đó sẽ được khách hàng, người tiêu dùng đón...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nam Định

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn với ưu điểm là thực hiện thủ tục nhanh chóng, trọn gói và tiết kiệm thời gian, chi...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Bình

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có yêu cầu hồ sơ chuẩn bị khác nhau để nộp cho các cơ quan quản lý thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi