Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 190 Lượt xem

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Đăng ký nhãn hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của doanh nghiệp với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay không đưa ra định nghĩa cụ thể đăng ký nhãn hiệu là gì nhưng dựa trên các quy định của Luật này, có thể hiểu đơn giản rằng, đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh là một thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp của mình đối với nhãn hiệu đó. Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu được thể hiện thông qua quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp nhãn hiệu đó là nhãn hiệu nổi tiếng.

Việc đăng ký nhãn hiệu không phải là yêu cầu bắt buộc mà là quyền nên tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hoặc không đăng ký khi sử dụng nhãn hiệu đó.

Vì sao cần Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh?

– Bắc Ninh là thị trường có nhiều tiềm năng, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư, kinh doanh. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Bắc Ninh là một quyết định đứng đắn và mang tính chiến lược lâu dài để bảo vệ thương hiệu.

– Tại thị trường Bắc Ninh hiện này có rất nhiều loại hàng hóa của các doanh nghiệp khác nhau, việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp có thể phân biệt được các sản phẩm hàng hóa với các doanh nghiệp khác nhằm ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn, làm nhái, làm giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của doanh nghiệp;

– Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng nhãn hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Việc bảo hộ nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại nhãn hiệu được bảo hộ của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư.

– Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh còn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp đang sử dụng tránh làm giảm uy tín và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

– Tăng độ nhận diện nhãn hiệu với khách hàng: Đăng ký nhãn hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của doanh nghiệp với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

Điều kiện Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Không phải bất cứ nhãn hiệu nào khi nộp đơn đăng ký cũng đều được cấp văn bằng bảo hộ. Chỉ có những nhãn hiệu đáp ứng được điều kiện cũng như không thuộc các trường hợp ngoại trừ thì mới được phê duyệt. Pháp luật hiện tại quy định về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ đó là:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Điều kiện về quyền đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Căn cứ Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ, các cá nhân, tổ chức sau đây sẽ có quyền đăng ký nhãn hiệu:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu

– Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh chuẩn bị gồm các tài liệu sau:

– Mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ kích thước 80 x 80 mm (05 mẫu);

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký nếu nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản trực tiếp (01 bản);

– Tài liệu chứng mình quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (01 bản);

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu thụ hưởng từ người khác (01 bản);

– Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua đại diện là Luật Hoàng Phi (01 bản);

– Nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì cần có thêm các tài liệu sau:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng/đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

+ Bản đồ khu vực địa lý (nếu là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh; hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu có chứa địa danh; hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh ở đâu?

Sau khi chuẩn bị Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Bắc Ninh Khách hàng nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ ở Hà Nội; hoặc 2 Văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Trụ sở chính Hà Nội: Số 386, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Tp Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

– Tp Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Ngoài ra, có thể khai vào hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh tại Luật Hoàng Phi uy tín – chất lượng

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu thủ tục và nộp hồ sơ và chi phí phát sinh cho quý khách, trong hơn 10 năm hoạt động Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn xác lập quyền nhãn hiệu và bảo vệ quyền, phạm vi hoạt động khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, khi liên hệ với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được tư vấn, phục vụ, trải nghiệm dịch vụ Tận Tâm – Tận Lực.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn phân nhóm, tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi nộp đơn và theo dõi tiến độ để đảm bảo tối đa quyền lợi của quý khách. Quý khách hàng ở Bắc Ninh hãy yên tâm để chúng tôi đại diện nộp đơn tại văn phòng Cục sở hữu trí tuệ. Theo đó, công việc chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng như sau:

– Tra cứu bảo hộ thương hiệu trước khi tiến hành bảo hộ: Công ty chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra một cách tỷ mỉ và cẩn trọng, xem liệu rằng nhãn hiệu của quý khách hàng có bảo hộ được hay không. 

– Soạn hồ sơ, phân nhóm sản phẩm chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng và bàn giao kết quả đúng hẹn. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, có thể thông tin lại cho công ty chúng tôi để được giải đáp kịp thời, chúng tôi luôn sẵn sàng và trả lời câu hỏi của quý khách hàng một cách đầy đủ và chính xác nhất.

– Khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn không phải đi lại. Đối với khách hàng ở Bắc Ninh, khi soạn xong hồ sơ, nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ đến địa chỉ khách hàng để ký hồ sơ và ngay sau đó sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ.

– Theo dõi quá trình xử lý đơn và phản hồi công văn khi có yêu cầu từ Cục;

– Nhận kết quả cấp văn bằng và chuyển phát đến tay Khách hàng.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về giải đáp thắc mắc liên quan đến: Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (26 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi