Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho phụ tùng xe ô tô
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 277 Lượt xem

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho phụ tùng xe ô tô

Để giúp Quý độc giả có những thông tin hữu ích về Đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô, chúng tôi thực hiện bài viết này.

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu tư vấn về đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô. Để phần nào giúp Quý độc giả giải đáp những thắc mắc có liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu này, ngoài việc tư vấn riêng, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ hữu ích. Mời Quý độc giả theo dõi, tham khảo:

Thế nào là đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô?

Đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô là việc cá nhân, tổ chức có nhãn hiệu tự mình hoặc ủy quyền cho chủ thể khác thực hiện nộp hồ sơ (đơn) đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ tương ứng – Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm phụ tùng xe ô tô.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô

Để đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô, Quý vị chuẩn bị đơn hay hồ sơ gồm các tài liệu như sau nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Tứ nhất: Các tài liệu tối thiểu

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

Lưu ý:

+ Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; + + Phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11).

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Thứ hai: Các tài liệu khác

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Chọn nhóm nào khi đăng ký phụ tùng xe ô tô?

Như đã lưu ý về đơn đăng ký nhãn hiệu, phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11). Điều này còn giúp xác định phạm vi quyền và tính phí đăng ký nhãn hiệu.

Theo bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice, phụ tùng xe ô tô thuộc nhóm 12 và có thể mô tả như sau:

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô (như gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô, túi khí dùng cho xe ô tô, kính chắn gió, hộp số dùng cho xe ô tô, cửa sổ dùng cho xe ô tô, đĩa phanh dùng cho ô tô).

Nhóm 12 chủ yếu gồm các phương tiện giao thông và thiết bị dùng để vận chuyển người hoặc hàng hóa trên bộ, trên không hoặc dưới nước. Nhóm này đặc biệt gồm cả: Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; Phương tiện giao thông chạy trên đệm khí; Phương tiện giao thông điều khiển từ xa, trừ loại làm đồ chơi; Các bộ phận của phương tiện giao thông, ví dụ, thanh chắn va đập, kính chắn gió, bánh lái; Ta-lông lốp xe cho phương tiện giao thông, cũng như lốp cho các loại bánh xe của phương tiện giao thông.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô

Để đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô, Quý vị tự mình hoặc ủy quyền cho chủ thể khác thực hiện theo các ước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị nhãn hiệu

Quý vị thực hiện thiết kế nhãn hiệu để có mẫu nhãn hiệu phục vụ đăng ký. Khi thiết kế nhãn hiệu cần lưu ý các điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ, đó là:

– Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Nhãn hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu

Để phần nào đánh giá trước khả năng nhãn hiệu được bảo hộ (đăng ký thành công), Quý vị nên thực hiện tra cứu nhãn hiệu. Có hai hình thức tra cứu là tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu. Trong đó, chúng tôi khuyến khích Quý vị thực hiện tra cứu chuyên sâu với khả năng chính xác lên tới 80%.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Quý vị thực hiện chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm các thành phần chúng tôi hướng dẫn trên đây và lưu ý một số vấn đề như sau:

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn;

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Bước 4: Nộp và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

Quý vị có thể nộp đơn tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Hiện nay thời gian thực tế để xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu thường mất khoảng trên 2 năm do khối lượng đơn Cục tiếp nhận và xử lý rất lớn. Quý vị cần theo dõi tình trạng xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian này để kịp thời phản hồi những yêu cầu từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Nhận kết quả nếu nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ

Trường hợp qua thẩm định xác định nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo. Theo hướng dẫn, Quý vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính để được cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký nhãn hiệu đơn giản – bạn đã biết chưa?

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu nói chung và đăng ký nhãn hiệu phụ tùng xe ô tô nói riêng là thủ tục khá phức tạp, đòi hỏi rất nhiều chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện trôi chảy. Tuy nhiên, đây lại là thủ tục không thể bỏ qua nếu muốn được độc quyền thương hiệu. Vậy có giải pháp nào để đăng ký nhãn hiệu đạt kết quả cao mà không mất thời gian tìm hiểu quy định về thủ tục? – Câu trả lời chính là sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi.

Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép hoạt động, chúng tôi có đầy đủ tư cách, năng lực để đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục. Năng lực của chúng tôi được bảo đảm bởi đội ngũ chuyên viên chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm, luôn trăn trở về cách thức đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý vị sẽ được hỗ trợ từ A-Z từ trước, trong và ngay cả sau khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Trách nhiệm của Luật Hoàng Phi với khách hàng được bảo đảm trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ pháp lý giao kết với Khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của chúng tôi, Quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0981.378.999, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi