Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Các bước đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản
  • Thứ ba, 23/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 299 Lượt xem

Các bước đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu khi có bất kỳ vi phạm trái phép nào diễn ra đối với thương hiệu, đồng thời các chủ thể mới cũng dựa vào đó để tránh vi phạm thương hiệu của chủ thể khác. 

Bất động sản vẫn luôn là đối tượng được quan tâm của thương nhân cũng như mọi cá nhân, tổ chức khác vì lợi ích của nó mang lại là không nhỏ. Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết hơn.

Tại sao nên đăng ký thương hiệu cho dịch vụ quản lý bất động sản?

Bất động sản vẫn luôn là một đối tượng được quan tâm của thương nhân cũng như mọi cá nhân, tổ chức khác vì lợi ích của nó mang lại là không nhỏ. Để đảm bảo tuyệt đối cho thương hiệu của mình thì các công ty nên thực hiện thủ tục đang ký thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký thương hiệu hiện nay không phải là thủ tục bắt buộc nhưng được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn thực hiện bởi vì:

– Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản sẽ xác lập quyền sở hữu thương hiệu: Chủ thương hiệu được xác nhận quyền ưu tiên tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ thương hiệu được xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu khi có bất kỳ vi phạm trái phép nào diễn ra đối với thương hiệu. Đồng thời các chủ thể mới cũng dựa vào đó để tránh vi phạm thương hiệu của chủ thể khác. 

– Thúc đẩy hoạt động quảng bá thương hiệu, tạo sự tin tưởng trong quan hệ với khách hàng, đối tác. 

Phân loại nhóm đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản

Trước khi thực hiện thủ tục Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản cần phân loại nhóm đăng ký. Việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký thương hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11-2022.

Cụ thể Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản được phân loại vào nhóm 36 bao gồm: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; Dịch vụ bảo hiểm; Bất động sản.

CHÚ THÍCH: Nhóm 36 chủ yếu gồm các dịch vụ liên quan đến ngân hàng và các giao dịch tài chính khác, các dịch vụ định giá tài chính, cũng như các hoạt động bảo hiểm và bất động sản.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

– Dịch vụ thanh toán và giao dịch tài chính, ví dụ như đổi tiền, chuyển tiền điện tử, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, phát hành séc du lịch;

– Quản lý và nghiên cứu tài chính;

– Đánh giá tài chính, ví dụ như định giá đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật và bất động sản, định giá chi phí sửa chữa;

– Xác thực ngân phiếu (séc);

– Dịch vụ tài chính và tín dụng, ví dụ như cho vay, phát hành thẻ tín dụng, thuê hoặc cho thuê-mua tài chính;

– Gọi vốn từ cộng đồng;

– Dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá;

– Tài trợ tài chính;

– Dịch vụ đại lý bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê căn hộ, thu tiền thuê nhà, bất động sản;

– Dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm, tính toán bảo hiểm;

– Dịch vụ môi giới như môi giới chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản, môi giới tín chỉ các-bon, cầm đồ.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

– Dịch vụ quản trị liên quan đến các giao dịch kinh doanh và hồ sơ tài chính, ví dụ như sổ sách kế toán, lập báo cáo thống kê tài khoản, kiểm toán doanh nghiệp và tài chính, đánh giá kinh doanh, dịch vụ lập bản khai thuế và khai thuế (Nhóm 35);

– Tìm kiếm nguồn tài trợ, quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua tài trợ cho các sự kiện thể thao (Nhóm 35);

– Bổ sung tiền mặt cho máy rút tiền tự động (Nhóm 39);

– Môi giới vận tải, môi giới vận chuyển (Nhóm 39);

– Đánh giá chất lượng gỗ và gỗ thẳng (Nhóm 42).

Các bước đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản

Để Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký thương hiệu

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thương hiệu có thể tự mình nộp đơn Đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thực hiện.

Đồng thời khi nộp đơn đăng ký, quý khách hàng tiến hành nộp lệ phí đăng ký thương hiệu và lấy chứng từ nộp lệ phí đăng ký thương hiệu để nộp kèm với hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký thương hiệu bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký thương hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

– 05 Mẫu thương hiệu kèm theo;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Quy chế sử dụng thương hiệu tập thể hoặc thương hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang thương hiệu (nếu thương hiệu được đăng ký là thương hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là thương hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là thương hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu thương hiệu đăng ký là thương hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc thương hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký thương hiệu (nếu thương hiệu đăng ký là thương hiệu tập thể, thương hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Các tài liệu khác (nếu có)

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu thương hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…).

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký thương hiệu

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký thương hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng.

– Công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký thương hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: Không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, thời gian cấp là 01 tháng.

Thời hạn bảo hộ thương hiệu bao lâu?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về thời hạn của Giấy chừng nhận đăng ký thương hiệu như sau: Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Như vậy theo quy định trên thì giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Cách đăng ký thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản như thế nào?

Để đăng ký thương hiệu cho dịch vụ quản lý bất động sản quý khách hàng có thế lựa chọn một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Các nhân, tổ chức tự mình thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu

Để Đăng ký bảo hộ thương hiệu dịch vụ quản lý bất động sản thì cá nhân, tổ chức có thể tự chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Trước khi đăng ký thương hiệu cần tìm hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký thương hiệu cũng như chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Song song đó là theo dõi toàn bộ quá trình xử lý đến khi nhận được quyết định cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu.

Đối với những người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký thương hiệu thì thủ tục này tương đối khó khăn và phức tạp.

Cách 2: Ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu

Là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Luật Hoàng Phi luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ uy tín với mức chi phí hợp lý nhất.

Khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin liên quan đến thương hiệu cần đăng ký mọi thủ tục còn lại như tra cứu thương hiệu, soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền sẽ được thực hiện nhanh chóng nhất, quý khách hàng chỉ cần nhận kết quả cuối cùng là giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu.

Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong hai cách đăng ký thương hiệu như đã nêu ở trên nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thực hiện để mọi thủ tục trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn và sẽ không phải mất nhiều thời gian chuẩn bị, nghiên cứu hồ sơ.

Tại sao nên chọn dịch vụ đăng ký thương hiệu trọn gói do Luật Hoàng Phi cung cấp?

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu hiện nay rất phổ biến, tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung và kiến thức về thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu nói riêng.

Hiểu được vấn đề này Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu trọn gói nhằm giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục này một cách nhanh nhất mà không phải mất nhiều thời gian.

Khi sử dịch vụ do Luật Hoàng Phi cung cấp quý khách hàng sẽ chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến thương hiệu cần được đăng ký bảo hộ. Mọi vấn đề còn lại như chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền chúng tôi sẽ thực hiện nhanh chóng nhất.

Chi phí dịch vụ là điều mà nhiều khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mọi vấn đề cần được tư vấn hoặc hỗ trợ về dịch vụ đăng ký thương hiệu quý khách hàng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0981.378.999.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi